«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.Ν.»
ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ-ΣΑΠΩΝ-ΙΑΣΜΟΥ-ΣΜΙΝΘΗΣ-ΓΛΑΥΚΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

11 diktyoden

Με την επαναλειτουργία του KE.Σ.Π.E.M. Ξάνθης και το άνοιγμα νέων περιφερειακών KE.Σ.Π.E.M. στους νομούς Ξάνθης και Pοδόπης, η δράση συγκέντρωσε την ενέργειά της στη δημιουργία ενός πλέγματος κατά τόπων Δ.E.N. Ξεκινώντας με έρευνα πεδίου και διερευνητικές επαφές με νέους, προχωρήσαμε στη διαμόρφωση ομάδων νέων και τη δραστηριοποίησή τους σε επιμέρους δράσεις. Οι δράσεις αυτές διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με τις επιτόπου ανάγκες των νέων και τις δυνατότητες συνέργειας της δράσης με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Στο πλέγμα κατά τόπων Δ.Ε.Ν. συμμετείχαν νέοι από διάφορες περιοχές:

  • ΔΕΝ Ξάνθης: Άκαρπο-Βελοχώρι-Ξάνθη-Χρύσα-Σήμαντρο-Τοξότες-Φίλια
  • ΔΕΝ Γλαύκης: Γλαύκη-Πάχνη-Κένταυρο
  • ΔΕΝ Σμίνθης: Αιώρα-Άλμα-Ζουμπούλι-Κίρρα-Κότινο-Κούλα-Κύκνος-Μύκη-Προσήλιο-Σμίνθη-Σούλα-Χρυσό-Ωραίο
  • ΔΕΝ Εχίνου: Εχίνος-Σάτρες
  • ΔΕΝ Κομοτηνής: Αλάνκουγιού-Ήφαιστο-Κομοτηνή-Νέυρα-Μελέτη
  • ΔΕΝ Σαπών: Σάπες-Έβρενο-Μ.Έβρενο
  • ΔΕΝ Ιάσμου: Ίασμο-Σώστη
  • ΔΕΝ Οργάνης: Οργάνη

DENinvit

 

 

 

 

Κατά τη δεύτερη φάση ανάπτυξης της δράσης των ΔΕΝ (2006-2008) συμμετείχαν συνολικά 847 παιδιά, προέφηβοι, έφηβοι και νέοι ενήλικες στις επιμέρους δράσεις και στις ομάδες νέων που λειτούργησαν στα κεντρικά και περιφερειακά KE.Σ.Π.E.M. στους νομούς Ξάνθης & Ροδόπης.