Μια μικρή γεύση δημιουργικότητας (Άνοιξη 2006 - ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής)