Ματιές των μελών του δικτύου συνεργατών των Θερινών ΔΕΝ 2013

persamataMap

> Διαβάστε τα φανερά και μυθικά "Περάσματα του Χαν" - μέρος της συνολικής ματιάς της δράσης "Περάσματα" των Θερινών ΔΕΝ 2013.

- Χαρτογράφοι κι Αφηγητές: Αϊσέ Κιρατζή, Τίνα Λυγδοπούλου, Αλεξία Πασαδάκη, Μάκης Σπυριδόπουλος