Δ.Ε.Ν. κατασκευάζουμε, επαναχρησιμοποιώντας υλικά

πολλά χέρια συν-εργάζονται - πολλές διαφορετικές δεξιότητες αναδύονται - παράγουμε κοινό έργο

2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_01
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_02
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_03
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_04
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_05
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_06
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_07
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_08
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_09
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_10
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_11
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_12
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_13
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_14
2013_03_10_DENilikes_xeiropoiito_avlaia_15
01/15 
start stop bwd fwd