... εδώ στα Δ.Ε.Ν. ονειρευόματε τη συμμετοχή της νεολαίας σ' έναν κόσμο διαφορετικό ...

... "με τους φίλους σου, περνάς καλύτερα" ...

 

2014-12-10 OMfevXAN