Εδώ στα ΔΕΝ, τα παιδιά μας κατάφεραν να ζήσουν μέσα σε μια μικροκοινωνία και να μπορέσουν να δούνε και να εμβαθύνουν στις σχέσεις και την επικοινωνία με τους άλλους με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι έχουν συνηθίσει στον έξω κόσμο, και εδώ κατάφεραν να δίνουν σημασία σε μικροπράγματα που μπορούν να μας δώσουν το ερέθισμα για την αλλαγή.

2014 05 XAN gon1

Εμείς σαν γονείς το είχαμε μεγάλη ανάγκη, σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία, χαιρόμαστε που έγινε κάτι τέτοιο, τώρα καταλάβαμε γιατί τα παιδιά μας θέλανε να έρχονται.

2014 05 XAN gon2

- ομάδα γονέων στην Ξάνθη