Με μάσκες χορεύουμε και τραγουδάμε

Κανένας δεν μας γνωρίζει, και όπου θέλουμε πάμε

Μερικοί γιναν πασάδες μερικές γιναν σουλτάνες

Και για μια ώρα ζήσαμε λες και είμαστε αγάδες

Διασκεδάσαμε πολύ και ζήσαμε σε άλλη εποχή.

... ομάδα παιδιών των ΔΕΝ στην Κομοτηνή ...

2015-02-17OMpKOM