... όταν τα παιδιά αναλαμβάνουν την εμψύχωση της ομάδας τους ...

...από την ομάδα παιδιών του ΔΕΝτόπου στην Ξάνθη...

2016-03OMpXa

 Oι μάσκες πήρανε φωτιά
και για παιχνίδι ούτε λόγος πια.
κύριοι είχαν τώρα πια σειρά,
με χαρταετούς (από τις κυρίες) να κλέψουν τη πρωτιά.
μικροί κύριοι και κυρίες παίρνουν πλέον τα ηνία,
ύστερα από ένα ολόκληρο χρόνο προετοιμασία.
Τώρα άγχος υπάρχει τρελό,
για το πως θα σύρουν το χορό.
Με φαντασία, οργάνωση και πνεύμα συνεργασίας,
όλες οι ανησυχίες λύνονται ως δια μαγείας.

2016-03OMpXb