...μια φορά κι έναν καιρό...

2013-12-03-KOM-ist pras om 1

2013-12-03-KOM-ist pras om 2

Οι παραπάνω ιστορίες είναι η αρχή της δραστηριότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας και Α' Δημοτικού. Τα παιδιά δημιούργησαν μία φανταστική ιστορία η οποία βασιζόταν στην ζωγραφιά τους με θέμα «Φαντάζομαι». Θα ακολουθήσει συνέχεια…