d3d4anim

Ελάτε να γνωρίσετε τα Δημιουργικά Εργαστήρι Νέων - τα ΔΕΝ! Κάθε γεύση μοναδική, κι αυτό επειδή τα συστατικά που μπαίνουν στο καζάνι είναι κάθε φορά μοναδικά – ανάλογα με το ποιος μαγειρεύει, με ποιον μαγειρεύει, τι μαγειρεύει και γιατί!

Και, μιλώντας για γεύσεις: απ' τις πρώτες γεύσεις που ανακάλυψε το ΔΕΝ ήταν η γεύση του “Δ” του – το Δημιουργικό του χαρακτήρα. Με το χρόνο, ανακάλυψε κι άλλο ένα “Δ”, κι έγινε Δ2ΕΝ... δηλαδή “Δημιουργικό, Διαπολιτισμικό Εργαστήρι Νέων”. Αξιοποιώντας την ευκαιρία αυτού του διαδικτυακού τόπο, έχει βάλει πλώρη για σύνθετα μαθηματικά, μιας και του δίνεται η δυνατότητα να προσθέσει άλλο ένα “Δ” και να μεταμορφωθεί σε “Δημιουργικό, Διαπολιτισμικό, Διαδραστικό Εργαστήρι Νέων”!

Επειδή όμως ό, τι είναι ζωντανό εξελίσσεται, δεν αργήσαμε να ανακαλύψουμε και μια τέταρτη διάστασή μας. Το φθινόπωρο του 2013 καλωσορίσαμε ένα "Δ" που μας επιτρέπει να φέρουμε την αποδοχή του διαφορετικού μέσα στην ίδια τη δομή των ΔΕΝ. Το Δ3ΕΝ πολλαπλασίασε ξανά τη δύναμή του κι έγινε “Δημιουργικό, Διαπολιτισμικό, Διαδραστικό, Διαφοροποιημένο Εργαστήρι Νέων". 

Σε περιμένουμε λοιπόν, εδώ στο Δ4ΕΝ.

 


 

DENlogoΤα Δημιουργικά Eργαστήρια Nέων δημιουργήθηκαν στα Kέντρα Στήριξης (ΚΕΣΠΕΜ) του Προγράμματος "Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» το 2003. Είναι χώροι οι οποίοι φιλοξενούν δραστηριότητες που απευθύνονται κυρίως, αν και όχι αποκλειστικά, σε νέους της μειονότητας των γύρω περιοχών. Μέσα στην έννοια του 'χώρου' εννοείται εκείνος ο φυσικός και ανθρώπινος χώρος κοινωνικοποίησης, αλλά και ο εργαστηριακός χώρος υλικών και εργαλείων, που ενθαρρύνει το νέο στη δημιουργική αναζήτηση του ψυχοκοινωνικού του κόσμου και του κοινωνικού πλαισίου μέσα στον οποίο μεγαλώνει καθώς και στη δημιουργική έκφραση μέσα από διάφορα εκφραστικά έργα. Οι νέοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις ζωής μιας δράσης - στον οραματισμό και το σχεδιασμό της, στην υλοποίηση της και στην αξιολόγηση των βιωμάτων τους. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση σε δεξιότητες αναγνώρισης αναγκών και ενδιαφερόντων, αυτενέργειας και δημιουργικής συμμετοχής σε διεργασία ομάδας για την κάλυψη αναγκών, και ευρύτερα εκείνη η βιωματική μάθηση που ενθαρρύνει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του νέου. Επιθυμητό αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι να παίξει έναν ενισχυτικό ρόλο σε ήδη υπάρχουσες συγγενικές προσπάθειες του κοινωνικού χώρου της Θράκης. Επιδιώκει να δομήσει και να εισάγει έναν νέο τρόπο δουλειάς με νέους μέσω της προσέγγισης της Kοινωνικο-Πολιτισμικής Eμψύχωσης και να προσφέρει έναν δομημένο χώρο-πόλο έλξης για τους νέους. Στόχος είναι να παραδοθεί η λειτουργία των Δημιουργικών Eργαστηρίων Nέων στην τοπική κοινωνία. Έτσι, σε όλες τις φάσεις της δράσης, αναπτύσσεται ουσιαστική συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους επίσημους φορείς της έτσι ώστε να διαμορφωθεί εκείνο το ανθρώπινο πλέγμα στήριξης που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της δράσης από την ίδια την τοπική κοινωνία.

 

... με μια γρήγορη ματιά

ΔΕΝ Οκτώβριος 2002 - Ιούνιος 2004

ΔΕΝ Ιούλιος 2004 - Σεπτέμβριος 2005

Παρουσίαση των ΔΕΝ - Ιανουάριος 2008

Ταξίδια στον κόσμο των ΔΕΝ 2006-2008

> Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των ΔΕΝ 2010-2016

 

... λίγα λόγια για την κοινωνικό-πολιτισμική Εμψύχωση και τον ρόλο του Εμψυχωτή:

Η μεθοδολογία της κοινωνικό-πολιτισμικής Εμψύχωσης διευκολύνει την πρόσβαση σε άτομα και ομάδες για πιο ενεργή και δημιουργική ζωή, αυξάνει τη δυνατότητα για επικοινωνία και συμμετοχή στην κοινότητα και την κοινωνική ζωή. Ο Εμψυχωτής αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή/διευκολυντή. Εμπλέκεται σε μία σχέση με τα μέλη της ομάδας, διευκολύνοντας την μεταξύ τους επικοινωνία, τη συμμετοχή των μελών στη συνδιαμόρφωση κοινών στόχων και την υλοποίηση τους.

 

... λίγα λόγια για τη συνέργεια της δράσης των ΔΕΝ με τις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, στη νέα φάση 2010-2016

Οι μικτές πολιτισμικά ομάδες νέων οι οποίες σταδιακά δημιουργούνται στα ΚΕΣΠΕΜ απευθύνονται σε παιδιά, προέφηβους, έφηβους και νέους ενήλικες των τοπικών κοινωνιών. Στόχος είναι η γνωριμία των μειονοτικών μαθητών με ομήλικους της πλειονότητας και η από κοινού κοινωνικοποίηση μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Τόσο στα ΔΕΝ σταθερών ομάδων, όσο και στα Θερινά ΔΕΝ οι νέοι ενθαρρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συνεργαστούν μεταξύ τους για κοινό έργο. Δημιουργώντας σχέσεις αλληλοστήριξης μεταξύ τους, μέσα από κοινά βιώματα, κατακτούν ψυχοκοινωνικές δεξιότητες οι οποίες μεταφέρονται στην καθημερινή ζωή έξω από τα ΔΕΝ – στη γειτονιά, στο σχολείο.

Το δίκτυο συνεργατών των ΔΕΝ αποτελείται από μέλη των τοπικών κοινωνικών του πεδίου παρέμβασης του προγράμματος. Η μικτή πολιτισμικά ομάδα ενηλίκων συνδιαμορφώνει την πορεία της δράσης των ΔΕΝ. Η δυνατότητα ενός βιωματικού χαρακτήρα εργαστηρίου συνύπαρξης γύρω από κοινό έργο, δίνει στους συνεργάτες των ΔΕΝ την ευκαιρία να αναπτύξουν εργαλεία και μεθοδολογία κοινωνικό-πολιτισμικής εμψύχωσης που να ανταποκρίνονται στις  ανάγκες των ομάδων νέων με τους οποίους θα καλεστούν να συνδιαλλαγούν στα πλαίσια της ανάπτυξης της δράσης.

Η δράση των ΔΕΝ συμβάλλει άμεσα στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των νέων διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων, και άρα έμμεσα στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής μέσω των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων στις οποίες εκπαιδεύει βιωματικά τους νέους. Τα ΔΕΝ αποτελούν ένα ασφαλές εργαστήρι για κάθε νέο που επιθυμεί να μάθει τη συμβίωση, την επίλυση συγκρούσεων, τον διαπολιτισμικό διάλογο, και τη συμμετοχή σε κοινό έργο ως ισότιμο μέλος ομάδας. Ενθαρρύνει το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης, της αυτενέργειας, της επικοινωνίας, της συνεργατικής συμβίωσης και της δημιουργικής έκφρασης. Αυτές οι βιωμένες δεξιότητες γίνονται εφόδια ενός νέου καθώς μαθαίνει να τις μεταφέρει στην καθημερινή ζωή έξω από τα ΔΕΝ – στη γειτονιά και στις σχέσεις του ως μέλος μιας σχολικής κοινότητας. Όσο περισσότερο αναπτύσσει δεξιότητες που του επιτρέπουν την ισότιμη και ενεργή ένταξη στο κοινωνικό του περιβάλλον, τόσο αποθαρρύνεται το βίωμα του αποκλεισμού.

Μέσω της συνεξέλιξης της ομάδας εμψυχωτών και των ομάδων νέων, η δράση των ΔΕΝ συμβάλλει άμεσα στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων, και άρα έμμεσα στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής μέσω των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων στις οποίες εκπαιδεύει τα μέλη του, είτε ανήκουν στην ομάδα εμψυχωτών είτε ανήκουν στις ομάδες νέων. Τα ΔΕΝ αποτελούν ένα ασφαλές εργαστήρι για καθέναν που επιθυμεί να εξασκήσει τη συμβίωση, την επίλυση συγκρούσεων, τον διαπολιτισμικό διάλογο, και τη συμμετοχή σε κοινό έργο ως ισότιμο μέλος ομάδας. Ενθαρρύνει το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης, της αυτενέργειας, της επικοινωνίας, της συνεργατικής συμβίωσης και της δημιουργικής έκφρασης. Αυτές οι βιωμένες δεξιότητες γίνονται εφόδια καθώς ο καθένας μαθαίνει να τις μεταφέρει στην καθημερινή ζωή έξω από τα ΔΕΝ – στη γειτονιά και στις σχέσεις του ως μέλος μιας κοινότητας. Όσο περισσότερο αναπτύσσει δεξιότητες που του επιτρέπουν την ισότιμη και ενεργή ένταξη στο κοινωνικό του περιβάλλον, τόσο αποθαρρύνεται το βίωμα του αποκλεισμού.

> Διαβάστε περισσότερα για το πώς σχεδιάστηκε η νέα φάση 2010-2016 εδω: "ΔΕΝ καλεί ακροβάτες!"