Τα ΔΕΝ οφείλουν την ανάπτυξή τους στη συμβολή πολλών ανθρώπων. Η διαμόρφωση της ομάδας εμψυχωτών, καθώς και η στήριξη του έργου της σε κάθε φάση της δράσης, ήταν αποτέλεσμα μιας πλούσιας διεργασίας διαπολιτισμικού διαλόγου. Καθένας και καθεμιά που συμμετείχε σ' αυτήν τη διεργασία - για οποιοδήποτε διάστημα - αποτελεί πολύτιμο μέλος του ευρύτερου Δικτύου Συνεργατών των ΔΕΝ.

Σε διάφορα σημεία των ΔΕΝτόπων, υπάρχει υλικό που αναδεικνύει την ιδιαίτερη συμβολή όσων συμμετείχαν σε παλιότερες φάσεις των ΔΕΝ (2002-2005, 2006-2008) ως μέλη του ΔΕΝ+ (όπως σήμερα ονομάζεται αυτό δίκτυο ανθρώπινου δυναμικού που δεν διαχρίζει πια τους νομούς όπου δραστηριοποιείται).

 

ΔΕΝ+ > ΔΕΝ συν(εργάτες)

Σερρά Αχμέτ Ογλού, Λογίστρια (ΔΕΝ Ν. Ξάνθης, 2006-2008) *
Σετσίλ Aχμέτ Oγλού, Kοινωνική Λειτουργός (ΔΕΝ Ν. Ξάνθης, 2002-2008)
Γιώτα Zαφειριάδου, Kεραμίστρια (ΔΕΝ Ν. Ροδόπης, 2006-2008)
Σεβήμ Iμπράμ, Kοινωνική Σχεδιάστρια (ΔΕΝ Ν. Ροδόπης, 2002-2007)
Ραμπάν Ιμπράμ Ογλού, φοιτήτρια ΕΚΠΑ (Θερινά ΔΕΝ 2013)
Mάγδα Kατσικίδου, Iατρός (ΔΕΝ Ν. Ροδόπης, 2006-2008) *
Nιχάτ Eμίν Kεχαγιά, Eκπαιδευτικός (ΔΕΝ Ν. Ξάνθης, 2006-2008) *
Aϊσέ Kιρατζή, Ψυχολόγος (ΔΕΝ Ν. Ξάνθης, 2006-2007) *
Mπάμπης Kουγιουρούκης, Kοινωνικός Λειτουργός (ΔΕΝ Ν. Ροδόπης, 2002-2008, ΔΕΝ Μαϊ-Σεπ 2011) *
Μίνα Μαχαιροπούλου, Κοινωνιολόγος (ΔΕΝ Ν. Ροδόπης, 2002-2005)
Eμινέ Mουσταφά, Ψυχολόγος (ΔΕΝ Ν. Ροδόπης, 2006-2007)
Oρχάν Mπόζ, Kοινωνικός Λειτουργός (ΔΕΝ Ν. Ξάνθης, 2002-2008, ΔΕΝ Μαϊ-Αυγ 2011) *
Λοϊζος Νικολάου, Κοινωνικός Λειτουργός-Εμψυχωτής (Μαϊ-Αυγ 2011)
Σεβάλ Oσμάν Oγλού, Ψυχολόγος (ΔΕΝ Ν. Ξάνθης, 2006-2008) *
Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Eμψυχωτής (ΔΕΝ Ν. Ξάνθης, 2002-2008)
Μαρία Πάνου, Κοινωνική Λειτουργός (ΔΕΝ Ν. Ροδόπης, 2007-2008) *
Δημήτρης Πολυχρόνης, Φοιτητής (Θερινά ΔΕΝ 2012)
Φεϊμέ Ραϊφ, Εκπαιδευτικός (Θερινά ΔΕΝ 2013)
Σεριφέ Σιράκ, Φοιτήτρια (Θερινά ΔΕΝ 2012, Θερινά ΔΕΝ 2013)
Mάκης Σπυριδόπουλος, Γυμναστής-Eμψυχωτής (ΔΕΝ Ν. Ξάνθης, 2002-2008) *
Βασίλης Τηλιακός, Κοινωνικός Λειτουργός, Εμψυχωτής (ΔΕΝ Ν. Ροδόπης, 2007-2008) *
Δώρα Τσιακίρη, Βρεφονηπιοκόμος-Εμψυχώτρια (ΔΕΝ 2011-2012)
Xριστίνα Tσιμούδη, Ψυχολόγος (ΔΕΝ Ν. Ξάνθης, 2006-2008) *
Μαρία Φαζού, Εμψυχώτρια (εθελοντική συμμετοχή, Θερινά ΔΕΝ 2012, Θερινά ΔΕΝ 2013)
Iντζή Xακκή, Ψυχολόγος (ΔΕΝ Ν. Ροδόπης, 2006-2008)
Nτιλέκ Xαμπίπ, Kοινωνιολόγος (ΔΕΝ Ν. Ροδόπης, 2002-2008, εθελοντική στήριξη Θερινά ΔΕΝ 2012)
Ομούρ Χασάν, Κοινωνική Σχεδιάστρια (ΔΕΝ Ν. Ροδόπης, 2002-2004)
Eμέλ Xατζησερήφ, Ψυχολόγος (ΔΕΝ Ν. Ξάνθης, 2006-2008)
 
* εθελοντική συμμετοχή στο σχεδιασμό της νέας φάσης των ΔΕΝ, Σεπ 2010 - Απρ 2011)
 
Λένα Aσλανίδου, Kοινωνική Λειτουργός (συνεργάτης ΔΕΝ, 2003-2008)
Aλεξάνδρα Bασιλείου, Kοινωνική Ψυχολόγος (συνεργάτης ΔΕΝ, 2003-2008)
Λίλη Bασιλείου, Kοινωνική Λειτουργός (συνεργάτης ΔΕΝ, 2006-2008)
Τίνα Λυγδοπούλου, Kοινωνική Eπιστήμων-Eμψυχώτρια (συνεργάτης ΔΕΝ, 2003-2008, Θερινά ΔΕΝ 2013)
Αφροδίτη Μπάκα, Κοινωνική Ψυχολόγος (συνεργάτης εσωτερικής αξιολόγησης ΔΕΝ, 2010-2013)
Ευαγγελία Φίγγου, Κοινωνική Ψυχολόγος (συνεργάτης εσωτερικής αξιολόγησης ΔΕΝ, 2010-2013)