...η θερινή δράση των ΔΕΝ: εξασκώντας τη διαπολιτισμική συνύπαρξη σε ημερήσιες & πολυήμερες καλοκαιρινές κατασκηνώσεις!