...δημιουργικά έργα της δράσης των ΔΕΝ, όπως την αφηγείται η διαπολιτισμική ομάδα συνεργατών των ΔΕΝ!