Γέφυρες

gefyraΑπό τον Μάρτιο 2014, τα ΔΕΝ συνεργάζονται με τη Σχολή Χιλλ (Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, Πλάκα, Αθήνα) για τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ δύο κοινοτήτων με πολλά ίδια και αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η πρότασή δράσης έχει στόχο τη γνωριμία παιδιών και ενηλίκων, την κατανόηση των συνθηκών ζωής της κάθε κοινότητας και την ανάπτυξη σχέσεων αλληλοεκτίμησης και σεβασμού.

Το πρόγραμμα εξελίσσεται σε τέσσερις φάσεις:

(α) την προετοιμασία ενηλίκων και νέων των δύο ομάδων,

(β) κοινές δραστηριότητες και απομακρυσμένη σύνδεση (skype) μεταξύ ομάδας νέων Σχολής Χιλλ ομάδας νέων κατά τη θερινή δράση των ΔΕΝ (30 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου),

(γ) ταξίδι της ομάδας νέων των ΔΕΝ στην Αθήνα και ανάπτυξη κοινής δράσης με την ομάδα των νέων της Σχολής Χιλλ, καθώς και ταξίδι της ομάδας νέων της Σχολής Χιλλ στη Θράκη και ανάπτυξη κοινής δράσης με την ομάδα νέων των ΔΕΝ, και

(δ) την αξιολόγηση του προγράμματος και τη διαμόρφωση προτάσεων για μελλοντική κοινή δράση.

Για τις ανάγκες του προγράμματος έχει διαμορφωθεί μια διευρυμένη ομάδα συνεργατών που αποτελείται από μέλη της σχολικής κοινότητας της Σχολής Χιλλ και μέλη του δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ. Από τον κάθε φορέα θα συμμετέχει μία ομάδα νέων 9-13 χρονών.

Η ανάπτυξη της από κοινού δράσης έχει σκοπό τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων και την κατάργηση των «συνόρων».Για όλους τους συμμετέχοντες, μικρούς και μεγάλους, στόχος είναι η διαπίστωση των κοινών αλλά και των διαφορετικών χαρακτηριστικών των δύο ομάδων καθώς και το χτίσιμο φιλίας μέσα από την κατανόηση του κάθε πλαισίου.

Η έννοια της “συνδιαμόρφωσης” είναι κεντρική μεθοδολογική έννοια που διέπει όλες τις φάσεις του προγράμματος (προετοιμασία ομάδων νέων, σχεδιασμός δράσεων και επιμέρους δραστηριοτήτων, συντονισμός απομακρυσμένης και από κοντά σύνδεσης των δύο κοινοτήτων νέων/ενηλίκων). Μέσα από προτάσεις, ανατροφοδότηση και διάλογο, στοχεύουμε να πετύχουμε τη μέγιστη συνδιαλλαγή μεταξύ όλων.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του προγράμματος προσεγγίζονται μέσω της επικοινωνίας, της επαφής και της γνωριμίας, της συνάντησης, της ανταλλαγής και του διαλόγου σε δύο επίπεδα, αυτό των ενηλίκων και αυτό των νέων. Ορίζεται ένα θέμα βάσει του οποίου θα γίνει ο σχεδιασμός των δράσεων. Επιλέγουμε ως γενικό θέμα τις «Γέφυρες» και αναζητούμε/προγραμματίζουμε σχετικές βιωματικές δράσεις με τα παιδιά (μαγειρική, κατασκευές, ιστορίες, βιβλία, παιχνίδια ρόλων, θεατρικές αναπαραστάσεις, χορός, μουσική κ.λπ.). Προσεγγίζουμε το θέμα μας κυριολεκτικά, αλλά και αφηρημένα (π.χ. κατασκευή μακέτας γέφυρας, αλλά και συζήτηση/παιχνίδι για τις γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων). Παράλληλα επεξεργαζόμαστε δύο έννοιες σχετικές με το γενικό θέμα «Γέφυρες», οι οποίες συνδέονται απευθείας με τη δράση των ΔΕΝ στα πλαίσια του ΠΕΜ. Η πρώτη είναι «Πρόσθεση, όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, όχι διαίρεση» και η δεύτερη είναι το γράμμα/σχήμα «Δ» (του Δ.Ε.Ν.). Επιλέγουμε δράσεις και παιχνίδια για την κατανόησή τους.

Page 2 of 2