Καλωσορίζοντας

Κατασκευάζουμε τον νέο χάρτη των ΔΕΝτοπ(ι)ων

20141103 4Η δράση προετοιμασίας και σχεδιασμού του νέου κύκλου της δράσης των ΔΕΝ (2014-2015) είχε στόχο να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των μελών του δικτύου συνεργατών ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολο της πολύχρονης εμπειρίας στο σχεδιασμό του νέου κύκλου δράσης. Σκοπός ήταν να ανακαλύψουμε και να συνδιαμορφώσουμε την εξέλιξη της μορφής της δράσης και της οργάνωσης του δικτύου συνεργατών ώστε να χτίζει πάνω σε όλους τους προηγούμενους κύκλους και συγχρόνως να την προχωράει σε νέα ανοίγματα.

Τα μέλη της διαπολιτισμικής ομάδας συνεργατών των ΔΕΝ πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων για την αποτίμηση του έργου των ΔΕΝ και την εξέλιξη της δράσης. Στη συνέχεια, και με στόχο το σχεδιασμό του νέου κύκλου της δράσης, σχεδίασαν και υλοποίησαν σειρά συναντήσεων με νέους (παιδιά, προέφηβους, έφηβους, φοιτητές και νέους ενήλικες) και γονείς. Μέσω της μεθοδολογίας της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης, σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν η διαφοροποιημένη διερεύνηση αναγκών ώστε να υπάρξει συνδιαμόρφωση του περιεχομένου των επιμέρους δράσεων – συμπεριλαμβάνοντας τόσο της τρέχουσες επιθυμίες και ανάγκες των συμμετεχόντων στα ΔΕΝ όσο και τις προτάσεις των εμψυχωτών.

Καλώντας νέα και ενήλικα μέλη των τοπικών κοινωνιών με πολύχρονη εμπειρία στα ΔΕΝ να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των επιμέρους δράσεων και εργαστηρίων που θα αναπτυχθούν την περίοδο 2014-2015, τα ΔΕΝ εξελίσσουν το διαπολιτισμικό τους άνοιγμα στις τοπικές κοινωνίες. Αν και ενιαία μέσα στο χρόνο των έξι βδομάδων (21/9 - 31/10), η δράση εξελίχθηκε γύρω από δύο άξονες:

συναντήσεις συντονισμού και εποπτείας του δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ για τον οραματισμό και το σχεδιασμό του νέου κύκλου της δράσης ...

... με σκοπό την κατασκευή του νέου χάρτη των ΔΕΝτοπ(ι)ων μέσω μιας σειράς συναντήσεων των μελών του ΔΕΝ+ που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή σκέψεων, τον αναστοχασμό, το διάλογο και τη συνδιαμόρφωση της νέας μορφής της δράσης καθώς και τον νέο τρόπο οργάνωσης του δικτύου συνεργατών.

συναντήσεις με νέους, γονείς και μέλη των τοπικών κοινωνικών για τη διερεύνηση αναγκών και το σχεδιασμό επιμέρους δράσεων ...

... με σκοπό την προετοιμασία του νέου κύκλου μέσω μιας σειράς επαφών με νέους, με γονείς, με συνεργάτες των ΚΕΣΠΕΜ, με μέλη της κοινότητας στους διαφορετικούς ΔΕΝτόπους ώστε να διερευνηθούν ανάγκες, να γίνει ανταλλαγή σκέψεων και διάλογος γύρω απ’ το σχεδιασμό του νέου κύκλου της δράσης.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν συνολικά 190 άτομα (97 νέοι - 64 παιδιά και προέφηβοι, 22 έφηβοι, 11 νέοι ενήλικες-φοιτητές και 93 γονείς).

Καλωσορίζοντας τα πρωτοβρόχια: κατασκευάζουμε το νέο χάρτη των ΔΕΝτοπ(ι)ων (22/9-31/10/ 2014)

... Πολλαπλές αφηγήσεις αποτίμησης της δράσης ...

20141103_1
20141103_2
20141103_3
20141103_4
1/4 
start stop bwd fwd

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανατροφοδότηση που μοιραζόμαστε μεταξύ μας ως συνεργάτες των ΔΕΝ για κάθε δράση που ολοκληρώνουμε – ως μέρος της φάσης αποτίμησης της πορείας τις συνολικής μας δράσης. Έχουμε αναπτύξει ένα εργαλείο που ενθαρρύνει τον καθένα μας να αποτυπώσει “τη ματιά του” – όπως την ονομάζουμε, με ανοιχτές φράσεις που συμπληρώνουμε. Η κουβέντα που ακολουθεί στην ολομέλεια βασίζεται πάνω στις ατομικές ματιές και χτίζει πολλαπλές αφηγήσεις, συνθέτοντας την οπτική όλων.

interaction

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

ΣΤΟΥΣ ΔΕΝτόπους

~~~ ΜΑΪΟΣ 2014 ~~~

Ο κάθε ΔΕΝτόπος έχει σχεδιάσει μία ξεχωριστή ανοιξιάτικη δράση με κεντρικό άξονα την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ενός διαδραστικού εργαστηριακού χώρου - “Δ.Ε.Ν. χτίζουμε κοινότητα, αλληλεπιδρώντας μεταξύ μας”.

Με την ανοιξιάτικη δράση των ΔΕΝ σκοπός είναι να εξερευνήσουμε σε περισσότερο βάθος τη δυνατότητα του “τρίτου δέλτα” του ΔΕΝ (δημιουργικό, διαπολιτισμικό, διαδραστικό, διαφοροποιημένο εργαστήρι νέων).

Η ανοιξιάτικη δράση των ΔΕΝτόπων διαφοροποιείται ως εξής:

Στον ΔΕΝτόπο της Κομοτηνής – θα διαμορφωθούν ομάδες γονέων-παιδιών που θα συμμετέχουν σ' ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαστήρι εμψύχωσης. “Η ιστορία του εγώ και του εσύ που ήθελαν να φτιάξουν το εμείς” είναι ο τίτλος του ανοιξιάτικου ταξιδιού που θα κάνουν γονείς με παιδιά των ομάδων. Η ιστορία θα έχει το δικό της ξεδίπλωμα, ενώ κάθε βδομάδα μία κεντρική έννοια θα δομεί τη συνάντηση (γνωριζόμαστε; όρια / ενεργητική ακρόαση, αυτοεκτίμηση/εμπιστοσύνη) με στόχο να βιώσουν γονείς και παιδιά τη σημασία του κοινού ποιοτικού χρόνου.

Στον ΔΕΝτόπο της Ξάνθης - οι ομάδες παιδιών και προεφήβων θα καλέσουν τους γονείς τους για κοινή δράση στα πλαίσια των ΔΕΝ. Επίσης, μέσα από ένα βιωματικό εργαστήρι εμψύχωσης ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες, οι γονείς των νέων θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να εμβαθύνουν γύρω από τη μεθοδολογία εμψύχωσης που αξιοποιείται στα ΔΕΝ. Η ομάδα εφήβων θα σχεδιάσει και θα προετοιμάσει τη δική της ξεχωριστή θερινή δράση (τριήμερη κατασκήνωση).

Η ανοιξιάτικη δράση του βαν των ΔΕΝ ταξιδεύει σε διαφορετικές κοινότητες των Ν. Ξάνθης και Ροδόπης που γνωρίζουν τη δράση του βαν των ΔΕΝ από πέρσι (ανοιξιάτικη και θερινή δράση 2013). Η κεντρική ιδέα της ανοιξιάτικης δράσης χτίζει πάνω στο θέμα “Η ΔΕΝίτσα και οι φίλοι της”. Η ΔΕΝίτσα -η οποία πέρσι τριγύρισε αναζητώντας τις ιστορίες του κάθε τόπου- φέτος, αναζητά παρέα. Έτσι, οι νέοι κάθε τόπου θα κατασκευάσουν μια κούκλα φίλη/φίλο της ΔΕΝίτσας. Καθώς εξελίσσεται η δράση θα γίνεται ταυτόχρονα και έρευνα πεδίου για τη φιλοξενία της δράσης.

Η ομάδα νέων ΔΕΝηλίκων (φοιτητές) θα συνεχίσει τον κύκλο συναντήσεων της στη Θεσσαλονίκη. Θα ολοκληρώσει την ταινία μικρού μήκους με θέμα τη μετάβαση από την εφηβική στην φοιτητική φάση ζωής) με στόχο να αξιοποιηθεί ως ερέθισμα για δράση με εφήβους στα ΔΕΝ/ΚΕΣΠΕΜ των Ν. Ξάνθης & Ροδόπης που γεφυρώνει δύο ξεχωριστές φάσεις της ζωής ενός νέου – τη μαθητική και την φοιτητική.

Στην από κοινού δράση ΔΕΝ - Σχολής Χιλλ προβλέπεται η συνέχιση της φάσης προετοιμασίας. Ακολουθώντας το πρόγραμμα που έχει επεξεργαστεί η διευρυμένη ομάδα συνεργατών ΔΕΝ - Σχολής Χιλλ, οι δύο ομάδες εμψυχωτών / νέων / γονέων που αποτελούν τα δύο μέρη του προγράμματος ανταλλαγής θα υλοποιήσουν μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων συναντήσεων προετοιμασίας για τη θερινή δράση. Έτσι, μέσα στο επόμενο διάστημα η διευρυμένη ομάδα συνεργατών ΔΕΝ - Σχολής Χιλλ θα εξειδικεύσει και θα σχεδιάσει επιμέρους δραστηριότητες για τη θερινή δράση.

interaction“Δ.Ε.Ν. χτίζουμε κοινότητα, αλληλεπιδρώντας μεταξύ μας!”

ΑΝΟΙΞΗ 2014
... ματιές αποτίμησης της δράσης ...
ατομικές ματιές μελών του δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανατροφοδότηση που δίνουμε ο ένας στον άλλον ως συνεργάτες των ΔΕΝ για κάθε project που ολοκληρώνουμε – ως μέρος της φάσης αποτίμησης της πορείας τις δράσης μας. Έχουμε αναπτύξει ένα εργαλείο που ενθαρρύνει τον καθένα μας να αποτυπώσει “τη ματιά του” – όπως την ονομάζουμε, με ανοιχτές φράσεις που συμπληρώνουμε. Η κουβέντα που ακολουθεί βασίζεται πάνω στις ατομικές ματιές και χτίζει πολλαπλές αφηγήσεις, συνθέτοντας την οπτική όλων.

ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ:

Το project ως γεφύρωμα (καλοκαίρι/χειμένωας) ήταν καλό για...
Ένιωσα...όταν...
Αυτό που αντιλήφθηκα ήταν...
Αυτό που μου άρεσε στη μεταξύ μας σχέση ήταν ότι...
Δυσκολεύτηκα να...
Μας έκανε καλό στο...
Καταφέραμε...
Είδαμε ότι...
Μου έκανε εντύπωση...
Για τη φάση που ανοίγουμε στα ΔΕΝ τώρα, μας ενθάρρυνε να...

 

2013-09-16 1dimsey
2013-09-16 2lefkoA4
2013-09-16 3kentriko oneirema
1/3 
start stop bwd fwd

Κατασκευάζουμε τον νέο χάρτη των ΔΕΝτοπ(ι)ων

Η φθινοπωινή δράση προετοιμασίας και σχεδιασμού του νέου κύκλου της δράσης των ΔΕΝ (2013-2014) έχει στόχο να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των μελών του δικτύου συνεργατών ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολο της πολύχρονης εμπειρίας στο σχεδιασμό του νέου κύκλου δράσης. Σκοπός είναι να ανακαλύψουμε και να συνδιαμορφώσουμε την εξέλιξη της μορφής της δράσης και της οργάνωσης του δικτύου συνεργατών ώστε να χτίζει πάνω σε όλους τους προηγούμενους κύκλους και συγχρόνως να την προχωράει σε νέα ανοίγματα.

Τα μέλη της διαπολιτισμικής ομάδας συνεργατών των ΔΕΝ πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων για την αποτίμηση του έργου των ΔΕΝ και την εξέλιξη της δράσης. Στη συνέχεια, και με στόχο το σχεδιασμό του νέου κύκλου της δράσης, σχεδίασαν και υλοποίησαν σειρά συναντήσεων με νέους  και γονείς στα κεντρικά ΚΕΣΠΕΜ (Κομοτηνή, Ξάνθη) και έκαναν επαφές με νέους και γονείς σε επιμέρους τόπους που είχε συμπεριλάβει η δράση  της κινητής μονάδας (βαν) των ΔΕΝ την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Μέσω της μεθοδολογίας της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης, σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν η κατά τόπους διερεύνηση αναγκών ώστε να υπάρξει συνδιαμόρφωση του περιεχομένου των επιμέρους δράσεων – συμπεριλαμβάνοντας τόσο της τρέχουσες επιθυμίες και ανάγκες των συμμετεχόντων στα ΔΕΝ όσο και τις προτάσεις των εμψυχωτών. Καλώντας νέα και ενήλικα μέλη των τοπικών κοινωνιών με πολύχρονη εμπειρία στα ΔΕΝ να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των επιμέρους δράσεων και εργαστηρίων που θα αναπτυχθούν την περίοδο 2013-2014, τα ΔΕΝ εξελίσσουν το  διαπολιτισμικό τους άνοιγμα στις τοπικές κοινωνίες. Συμμετείχαν συνολικά 52 νέοι και 29 γονείς.

Στην αμέσως επόμενη φάση της δράσης (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013) θα υλοποιηθεί κύκλος συναντήσεων των επιμέρους ομάδων νέων που θα διαμορφωθούν ώστε να αναπτυχθούν επιμέρους και κατά τόπους δράσεις των ΔΕΝ.

Κατασκευάζοντας τον χάρτη των νέων ΔΕΝτοπ(ι)ων: (16/9-27/11 2013)

... ματιές αποτίμησης της δράσης ...

2013-11-04 DENeval1
2013-11-04 DENeval2
2013-11-04 DENeval3
2013-11-04 DENeval4
1/4 
start stop bwd fwd

Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΕΝτοπ(ι)ων

Ψάχνουμε τη λειτουργικότητα μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης. Η ανάγκη να οραματιστούμε και να ορίσουμε τον χάρτη των νέων ΔΕΝτοπ(ι)ων ήρθε κι έδεσε με τις σκέψεις που είχαμε. Αβίαστα. Με ωριμότητα στοχεύουμε στην επιτυχία. Με αποδοχή ακροβατούμε, και μαθαίνουμε να διατηρούμε την ισορροπία. Καλοπροαίρετα. Ανακαλύπτουμε ότι "αν δένει η σάλτσα, θα φας και τα μακαρόνια". Όταν η ομάδα βιώνει το ρητό: κάθε εμπόδιο για καλό, τότε αναδύεται μια έκριξη δημιουργικότητας. Απ' αυτή τη διεργασία γεννιέται μια ξεκάθαρη πορεία.

ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ:

Το project ως γεφύρωμα (καλοκαίρι/χειμένωας) ήταν καλό για...
Ένιωσα...όταν...
Αυτό που αντιλήφθηκα ήταν...
Αυτό που μου άρεσε στη μεταξύ μας σχέση ήταν ότι...
Δυσκολεύτηκα να...
Μας έκανε καλό στο...
Καταφέραμε...
Είδαμε ότι...
Μου έκανε εντύπωση...
Για τη φάση που ανοίγουμε στα ΔΕΝ τώρα, μας ενθάρρυνε να...

Καλωσορίζοντας την άνοιξη, Δ.Ε.Ν. ταξιδεύουμε: ανοίγουμε τους ορίζοντες της δράσης των Δημιουργικών Εργαστηρίων Νέων.

anoixi13 VANitsaDENitsa


Η άνοιξη σαν μπαίνει
η αδρεναλίνη ανεβαίνει,
ένα ΒΑΝ στη ζωή των Δ.Ε.Ν. μπαίνει
και καινούριος κόσμος το μαθαίνει!

Γι αυτή τη δράση θα ταξιδεύουν τα ΔΕΝ στον τόπο κατοικίας των νέων - αξιοποιώντας ένα ΒΑΝ ως εργαλείο κοινωνικό-πολιτισμικής εμψύχωσης, δημιουργώντας χώρους δημιουργικής έκφρασης και δικτύωσης νέων στους διάφορους τόπους όπου κατοικούν. Στις γειτονιές, στις πλατείες και στα πάρκα.

Σκοποί της δράσης είναι:

 • να γεφυρώσει τη χειμερινή και θερινή δράση του ΔΕΝ, ενθαρρύνοντας μικρούς και μεγάλου να βγούμε από το στενό εσωτερικό χώρο και την μικρή ομάδα σε ανοιχτό χώρο και τη συνύπαρξη σε ευρύτερη παρέα νέων,
 • να δώσει την ευκαιρία σε νέους που έχουν συμμετάσχει σε δράσεις παλιότερα κι έχουν μεγαλώσει σήμερα να ανανεώσουν τη σχέση τους με τα ΔΕΝ,
 • να δώσει μια γεύση ΔΕΝ σε νέους πολλών διαφορετικών περιοχών του Ν. Ξάνθης και Ροδόπης, και
 • να χτίσει ένα διαφορετικό "δίκτυο νέων ΔΕΝ" μέσω ενός κοινού εκφραστικού δημιουργικού έργου που θα χτίζεται καθώς συναντά όλο και περισσότερους νέους.

Η δράση θα έχει διάρκεια 4 εβδομάδες - από 15/5 έως 9/6 - και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ταξιδιών θα διαμορφώνεται καθώς πορευόμαστε, ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που θα εξελίσσεται συγχρόνως. Ελάτε μαζί μας στην ανοιξιάτικη περιπέτεια. Αν δεν μας συναντήσετε στο δρόμο σας, μπορείτε να μας συναντάτε εδώ στους διαδικτυακούς ΔΕΝτόπους!

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~

anoixi13 nitsaDENitsa

Μια φορά κι έναν καιρό στα ΔΕΝ γεννήθηκε η Νίτσα ΔΕΝίτσα. Γεμάτοι χαρά, οι γονείς της - γνωστές φιγούρες της Παραμυθομουρμούρας - οργάνωσαν μεγάλο γλέντι. Κι οι φίλοι τους ΔΕΝίτες και ΔΕΝίτισσες μαγείρεψαν του κόσμου τα καλούδια για να μοιραστούν τη χαρά και να καλωσορίσουν τη μικρή Νίτσα ΔΕΝίτσα στον κόσμο της δημιουργικότητας. Στο γλέντι παραβρέθηκαν κι όλες οι νεράιδες του Νέστου για να της ευχηθούν για τη ζωή της.

 

"Να 'χεις ενδιαφέροντα εμπόδια" είπε η πρώτη, σοφότερη. "Να δυναμώσεις μέσα από δοκιμασίες".

"Να εξερευνάς τον κόσμο, δίνοντας προσοχή σε κάθε τι μικρό που γνωρίζεις. Να ανακαλύπτεις συνδέσεις, ακόμα κι εκεί που δεν τις περιμένεις", ευχήθηκε η δεύτερη μ' ένα φτερούγισμα των φτερών της.

"Να ακολουθήσεις το μονοπάτι της καρδιάς σου", ψιθύρισε η τρίτη, κι αντί να προσθέσει άλλα λόγια, της χαμογέλασε πλατιά.

Πέρασαν τα χρόνια...


                        Η Νίτσα ΔΕΝίτσα μεγαλώνει και παραμυθο-ιστορίες σκαρώνει…

anoixi13 VANitsaDENitsa topio

Το όνομά μου είναι Νίτσα ΔΕΝίτσα
και παίρνω τη βαλίτσα.

Είμαι 10 χρονών κουκλάκι
και θέλω να μάθω ιστορίες για τη Θράκη.

Επιβιβάζομαι στο ΒΑΝ... και όπου με παν'.

Έλα να με βοηθήσεις,
παραμύθι να δημιουργήσεις.

Καινούρια μέρη να εξερευνήσουμε
και τις εμπειρίες μας να εξιστορήσουμε!

 

anoixi 2013 DENnet“Δ.Ε.Ν. ταξιδεύουμε!”

ΑΝΟΙΞΗ 2013
... ματιές αποτίμησης της δράσης ...
ατομικές ματιές μελών του δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανατροφοδότηση που δίνουμε ο ένας στον άλλον ως συνεργάτες των ΔΕΝ για κάθε project που ολοκληρώνουμε – ως μέρος της φάσης αποτίμησης της πορείας τις δράσης μας. Έχουμε αναπτύξει ένα εργαλείο που ενθαρρύνει τον καθένα μας να αποτυπώσει “τη ματιά του” – όπως την ονομάζουμε, με ανοιχτές φράσεις που συμπληρώνουμε. Η κουβέντα που ακολουθεί βασίζεται πάνω στις ατομικές ματιές και χτίζει πολλαπλές αφηγήσεις, συνθέτοντας την οπτική όλων.

ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ:

Το project ως γεφύρωμα (καλοκαίρι/χειμένωας) ήταν καλό για...
Ένιωσα...όταν...
Αυτό που αντιλήφθηκα ήταν...
Αυτό που μου άρεσε στη μεταξύ μας σχέση ήταν ότι...
Δυσκολεύτηκα να...
Μας έκανε καλό στο...
Καταφέραμε...
Είδαμε ότι...
Μου έκανε εντύπωση...
Για τη φάση που ανοίγουμε στα ΔΕΝ τώρα, μας ενθάρρυνε να...

2013-01-07 DEN kalathi efxwn 1Το δίκτυο συνεργατών των ΔΕΝ καλωσορίζει το 2013 με μια δημιουργική άσκηση κοπής πίτας.

Αναρωτιόμαστε: Αν η πίτα είμαστε όλοι μαζί, κι ο καθένας μας ένα κομμάτι του όλου, μια ιδιαίτερη οπτική, γεύση... τι γεύση θα είχαν οι ευχές μας άραγε;

Κι ευχόμαστε, ο καθένας η καθεμιά απ' την πλευρά του/της:

"Ευπροσαρμοστικότητα. Περισσότερο θάρρος και μπόλικη δημιουργικότητα! Αλήθεια και ελευθερία μέσα μου και γύρω μου. Η αλλαγή να ξεκινήσει πρώτα από μέσα μας! Πάντα να έχω δύναμη ώστε να μην χάσω τις ικανότητές μου. Να παραμείνω δοτική και πάντα γεμάτη θέληση για κάτι καινούριο. Να μην εμποδίζουν τη δημιουργικότητά μου. Να παίρνω κάθε μέρα ένα φίλτρο που θα μου δίνει νέες ιδέες και ενέργεια για δημιουργικότητα.  ΖΩΗ και καλά νέα. Να έχω πάντα την υγεία μου και την αγάπη για τη δουλειά μου. Με μεράκι και χαμόγελα να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Καλή συνεργασία και σχέσεις μεταξύ μας ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε χαρά στα παιδιά. Περισσότερο αμοιβαία συνεργατική σχέση! Να απολαμβάνω το χθες το σήμερα και το αύριο με το ίδιο πάθος. Υπομονή."

Η πίτα κόβεται. Το φλουρί πέφτει...στην υπομονή!

Δ.Ε.Ν. ευχόμαστε καλή συνέχεια!

ο χάρτης των νέων ΔΕΝτοπ(ι)ων*

* ΔΕΝτόποι είναι οι διαδικτυακοί ή/και γεωγραφικοί χώροι μέσα στους οποίους υπάρχουν τα ΔΕΝτοπία, δηλαδή οι δράσεις & τα εργαστήρια εμψύχωσης νέων.

Φέτος η δράση “Καλωσορίζοντας τα Πρωτοβρόχια” (το φθινοπωρινό ΔΕΝ) εγκαινιάζει μία νέα πρόταση προς τους νέους και τους γονείς τους. Απαντώντας και σε προσδοκίες κι επιθυμίες νέων και γονέων που εκφράστηκαν μέσω της πρόσφατης έρευνας πεδίου που πραγματοποίησαν τα μέλη του δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ, σχεδιάστηκαν για κάθε ηλικιακή ομάδα (παιδιά, προέφηβους κι εφήβους) διαφοροποιημένα εργαστήρια αξιοποιώντας την τέχνη ως εργαλείο κοινωνικό-πολιτισμικής εμψύχωσης.

1 paramythoxorotragouda pstr 2 DENpaizoume pstr

3 fwtosynthetw pstr4 DENsteki pstr

Τα εργαστήρια εμψύχωσης:

 • θα προσφέρονται σε κάθε τόπο ανάλογα με τη δήλωση ενδιαφέροντος των νέων, και θα έχουν 3μηνο κύκλο (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2012, Ιανουάριος-Μάρτιος 2013). Έτσι, θα μπορούν να εντάσσουν νέα μέλη ή να προσφέρονται σε άλλο τόπο – πάντα μετά από αξιολόγηση της πορείας τους.
 • θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τα κεντρικά και περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ ή/και σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου αυτή αναπτυχθεί ως άνοιγμα της δράσης των ΔΕΝ.

> Παρακολουθήστε την εξέλιξη των ΔΕΝτοπίων καθώς κατοικούνται στους διαφορετικούς ΔΕΝτόπους εδώ.

  

Αγαπητοί γονείες και νέοι,

Σας περιμένουμε στα ΔΕΝ στα ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης & Κομοτηνής για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής!

 

Καλωσορίζοντας το καλοκαίρι, αποχαιρετάμε την άνοιξη. Μια γεύση με εικόνες, απ' την έκθεση-γιορτή των ομάδων ΔΕΝ στο ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης 1-3 Ιουνίου 2012. Κάθε ομάδα νέων - παιδιών, προεφήβων κι εφήβων - προετοίμασε μαζί με τους εμψυχωτές της τη δικιά της γωνιά, και ξενάγησε φίλους και γονείς στα δημιουργήματα της ομάδας και την πορεία της μέσα στην χρονιά.

01-2012-06_ekthesi_XAN_(0)
02-2012-06_ekthesi_XAN_(01)
03-2012-06 ekthesi XAN (1)
04-2012-06 ekthesi XAN (2)
05-2012-06 ekthesi XAN (3)
06-2012-06 ekthesi XAN (4)
07-2012-06 ekthesi XAN (5)
08-2012-06 ekthesi XAN (6)
09-2012-06_ekthesi_XAN_(6a)
10-2012-06 ekthesi XAN (7)
11-2012-06_ekthesi_XAN_(7a)
12-2012-06 ekthesi XAN (16)
13-2012-06 ekthesi XAN (8)
14-2012-06 ekthesi XAN (9)
2012-06 ekthesi XAN (10)
2012-06 ekthesi XAN (11)
2012-06 ekthesi XAN (12)
2012-06 ekthesi XAN (13)
2012-06 ekthesi XAN (14)
2012-06 ekthesi XAN (15)
2012-06 ekthesi XAN (17)
2012-06 ekthesi XAN (17a)
2012-06 ekthesi XAN (21)
2012-06 ekthesi XAN (22)
2012-06 ekthesi XAN (23)
2012-06 ekthesi XAN (24)
2012-06 ekthesi XAN (25)
2012-06 ekthesi XAN (26)
2012-06 ekthesi XAN (28)
2012-06 ekthesi XAN (30)
2012-06 ekthesi XAN (31)
2012-06 ekthesi XAN (34)
2012-06 ekthesi XAN (35)
2012-06 ekthesi XAN (36)
2012-06 ekthesi XAN (37)
01/35 
start stop bwd fwd

prjKleisimoMaties“ΔΕΝ ανοίγουμε στην κοινότητα”

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΕΣΠΕΜ ΞΑΝΘΗΣ (1-3/6/12)

...ματιές αποτίμησης της δράσης...
ατομικές ματιές μελών του δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανατροφοδότηση που δίνουμε ο ένας στον άλλον ως συνεργάτες των ΔΕΝ για κάθε project που ολοκληρώνουμε – ως μέρος της φάσης αποτίμησης της πορείας τις δράσης μας.

Έχουμε αναπτύξει ένα εργαλείο που ενθαρρύνει τον καθένα μας να αποτυπώσει “τη ματιά του” – όπως την ονομάζουμε, με ανοιχτές φράσεις που συμπληρώνουμε.

Η κουβέντα που ακολουθεί βασίζεται πάνω στις ατομικές ματιές και χτίζει πολλαπλές αφηγήσεις, συνθέτοντας την οπτική όλων.

ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ:

Το project ως γεφύρωμα (καλοκαίρι/χειμένωας) ήταν καλό για...
Ένιωσα...όταν...
Αυτό που αντιλήφθηκα ήταν...
Αυτό που μου άρεσε στη μεταξύ μας σχέση ήταν ότι...
Δυσκολεύτηκα να...
Μας έκανε καλό στο...
Καταφέραμε να...
Είδαμε ότι...
Μου έκανε εντύπωση...
Για τη φάση που ανοίγουμε στα ΔΕΝ τώρα, μας ενθάρρυνε να...

erhetai anoixi cartoonεκδρομή η [ekδromí]: η μετάβαση σε άλλον τόπο για αναψυχή, διασκέδαση κτλ., με προϋπόθεση την επιστροφή σε σύντομο συνήθως χρόνο πεζή ή με συγκοινωνιακό μέσο

Στην Κομοτηνή, η φετινή άνοιξη έφερε μαζί της κέφι για άνοιγμα! Έφερε σε μεγάλους και μικρούς μια όρεξη για "εκδρομή". Που να πάμε; Πώς να ταξιδέψουμε; Οι πιθανοί “τόποι” πολλοί και τα διαθέσιμα μέσα "μετάβασης" διάφορα και διαφορετικά μεταξύ τους! Σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας μερικές "εξορμήσεις" και δραστηριότητες των νέων.

 

 

anakyklwshΤι υλικό υπάρχει γύρω μου, και πώς μπορώ να το αξιοποιήσω δημιουργικά;

Τα παιδιά χρησιμοποίησαν παλιές εφημερίδες ως υλικό για τις δημιουργίες τους κι ανακάλυψαν στο δρόμο μια σημαντική δεξιότητα της φύσης: “ανθίζουμε με την ανακύκλωση”. Τα αντικείμενα που κατασκεύασαν βρήκαν τη θέση τους στον ευρύτερο χώρο του ΚΕΣΠΕΜ. Η έκφραση της ομάδας βρήκε ευρύτερο κοινό!

 

 

petame balloonsΠώς να νιώθουν άραγε οι πεταλούδες και τα χελιδόνια που πετάνε;

Με αφορμή το ερώτημα, τα παιδιά άρχισαν να ταξιδεύουν και να δημιουργούν εικόνες με την φαντασία τους και να τις αφηγούνται. Η κουβέντα πήγε απ' τις εικόνες στην φωτογραφία, τη φωτογράφιση και την φωτογραφική μηχανή. Τι μπορούμε να πιάσουμε στην κάμερα σε μια στιγμή; Αχ, πόσο θα θέλαμε κι εμείς να δούμε πώς είναι να πετάς! Η ομάδα πήγε εκδρομή λοιπόν, με στόχο να πετάξει!

Όπως αφηγούνται οι εμψυχώτριες της ομάδας: “Βγήκαμε στη αυλή του ΚΕΣΠΕΜ. Κάνοντας ένα παράδειγμα στα παιδιά, τους δείξαμε πως η φωτογραφική μηχανή μπορεί να σε πιάσει στον αέρα εάν χοροπηδάς και πώς αυτό φαίνεται σαν να πετάς πραγματικά. Διαλέξαμε το μέρος που έχει περισσότερο φως από τον ήλιο και αρχίσαμε να χοροπηδάμε για να μας πιάσει η κάμερα στον αέρα. Η κίνηση μας χάρισε την αίσθηση της ελευθερίας! Όταν τελειώσαμε, επιστρέφαμε στο χώρο του ΔΕΝ και είδαμε τις φώτο στον υπολογιστή, κόβοντας ταυτόχρονα μεγάλα μπαλόνια από χαρτόνι τα οποία θα μας έκαναν να πετάξουμε προς την άνοιξη μαζί με τις πεταλούδες. Ενώσαμε τους εαυτούς μας με τα μπαλόνια μας και δημιουργήσαμε ένα πολύ όμορφο κολάζ που αποτυπώνει ότι "κι εμείς μπορούμε να πετάξουμε!”


Η πορεία ομάδων νέων στο ΔΕΝ του ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής

Από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο 2012, νέες διαπολιτισμικές ομάδες παιδιών και προεφήβων διαμόρφωσαν το δικό τους δημιουργικό εργαστήρι στο ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής. Κάνοντας κλικ στον κάθε σύνδεσμο, ταξιδεύετε μαζί τους στις δημιουργικές τους περιπέτειες!

Φεβρουάριος 2012: το ΔΕΝ Κομοτηνής καλεί προεφήβους ν' αναρωτηθούν συλλογικά - "Που να' ναι άραγε ο παπαγάλος;!"

Μάρτιος 2012: ομάδες παιδιών δημιουργούν το δικό τους χώρο στο ΔΕΝ Κομοτηνής

Μάιος 2012: η ομάδα προεφήβων ζωντανεύει τις σκιές της!

Μάιος 2012: ένα καράβι ταξιδεύει την ομάδα προεφήβων απ' τη λύπη στη χαρά

helidoniΉρθαν τα χελιδόνια!

Η μέρα μεγάλωσε. Ο καιρός ζέστανε. Μικροί και μεγάλοι ετοιμάζονται να καλωσορίσουν την άνοιξη στα ΔΕΝ – κάθε ομάδα με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο, με ένα δικό της συλλογικό δημιουργικό έργο (project)!

Βρήκαμε τις ομάδες στην Ξάνθη, μία-μία, και τις ρωτήσαμε: "Πώς σας λένε, και τι καλλιεργείτε αυτήν την εποχή;" Να λοιπόν τι μας απάντησαν...

Είμαστε τα "ΜΙΚΡΑ ΜΑΓΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ" ή "ΠΑΡΕΑΚΙΑ" και ετοιμάζουμε το σκιαχτοκουκλάκι: Ο ερχομός της άνοιξης μας ενέπνευσε να φτιάξουμε και εμείς οι πιο μικροί κάτι μεγάλο για το μπαλκονάκι μας. Για το πως εξελίσσεται χρησιμοποιήσαμε κάθε ιδέα που προέκυπτε στην ομάδα και κάθε είδους υλικό που βρίσκαμε μπροστά μας. Έτσι παίρνει μια κοριτσίστικη μορφή… και θα είναι ο φύλακας του θησαυρού που σχηματίζεται στο μπαλκόνι μας. Επίσης έχει αποφασιστεί από την ομάδα ότι η σκιαχτροκουκλίτσα που θα μας πει το όνομα της αργότερα, θα έχει σημαντικό ρόλο στο βιβλίο της ομάδας.

Είμαστε "Ο ΗΛΙΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΕΦΑΚΙΑ " και κάνουμε ένα ταξίδι από έναν τόπο μαγικό στο άγνωστο: Από τη στιγμή που μπήκε η Άνοιξη, η ατμομηχανή τρελάθηκε και χάνει τον δρόμο της, οι καλικάντζαροι λιάζονται όλη μέρα στη ζεστασιά του ήλιου και τα ξωτικά άρχισαν να ετοιμάζουν πολύχρωμες βαλίτσες. Όλα και όλοι είναι έτοιμοι να αφήσουν την ατμομηχανή να τους ταξιδέψει σε νέους κόσμους και να γεμίσουν τις βαλίτσες τους με καινούριες εμπειρίες. Το tour ξεκίνησε με ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι στο χώρο της φαντασίας, του ονείρου, του παραμυθιού, και ονομάστηκε «Είμαι αυτό που ονειρεύομαι». Οι βαλίτσες όμως έχουν πολύ χώρο ακόμα…

Ο χρόνος είναι αρκετός, ο ήλιος λαμπερός,
Η ατμομηχανή τρελάθηκε και πάει πίσω μπρος.
Τα ταξίδια θα συνεχιστούν,
Ώστε όλοι να το ευχαριστηθούν.
Και αν κανείς ρωτήσει τι έχουν συναντήσει
Στο τέλος της διαδρομής το τρένο δίνει λύση.

Είμαστε "ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑΚΙΑ" και φέρνουμε την άνοιξη στο μπαλκόνι μας: Η ανοιξιάτικη διάθεση που έφερε σε όλη την ομάδα η αλλαγή του καιρού δημιούργησε την ανάγκη να ομορφύνουμε ακόμη περισσότερο το μπαλκόνι μας που τώρα πια είναι η προέκταση της μικρής μας αίθουσας. Λουλούδια, μικρά διακοσμητικά ζωάκια, ανεμόμυλοι, χελιδόνια και ταΐστρες έχουν αρχίσει να παίρνουν την θέση τους στην βεράντα μας με σκοπό να γεμίσει με τιτιβίσματα, γέλια, αρώματα και όμορφες αναμνήσεις. Η εποχή άλλαξε και είναι γεμάτη άνθη όπως και η πορεία της ομάδας ανθίζει και νέες ιδέες σαν μπουμπούκια ξεφυτρώνουν συνεχώς. Αρκεί μια επίσκεψη σας και μόνο για να πειστείτε στο νέο ανακαινισμένο μας μπαλκόνι. Sizi Bekliyoruz…

Είμαστε "ΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ" και φτιάχνουμε αναμνηστικά: Ένα μικρό πρότζεκτ με κατασκευές αναμνηστικών της ομάδας για να γίνει συνειδητό το κλείσιμο ενός κύκλου. Να γίνει μια γέφυρα οι οποία από την μια θα ανταμείψει την ομάδα για τις επιτυχίες της και από την άλλη θα την προετοιμάσει να περάσει σε ένα αποχαιρετιστήριο πρότζεκτ μετά τις γιορτές.

Είμαστε τα "ΑΣΠΡΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ" Η "ΣΟΦΡΑΔΑΚΙΑ" και απολαμβάνουμε την Άνοιξη: Από την αρχή του Μάρτη ξεκίνησε το πρότζεκτ μας που περιλαμβάνει μικρά προτζεκτάκια κάθε φορά. Στην αρχή φτιάξαμε κάτι για μας τους ίδιους που στόλισε τα χέρια μας (βραχιολάκια). Στη συνέχεια ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε διάφορα διακοσμητικά για τον μέσα χώρο μας και τον εξωτερικό χώρο του μπαλκονιού. Στις συναντήσεις μας συμπεριλάβαμε και ταινιούλα και βόλτες για να ”μυρίσουμε άνοιξη” και να χαιρετήσουμε το χειμώνα που έφυγε.

Είμαστε "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ" και μαθαίνουμε πώς οι πελαργοί μας φέρνουν την άνοιξη: Έχουμε σκεφτεί ένα πρότζεκτ σχετικό με τους πελαργούς που μας φέρνουν την άνοιξη. Η ομάδα μας θα ασχοληθούμε με τα στάδια ανάπτυξης των πελαργών αποτυπώνοντας τα σε μακέτα.

Είμαστε "ΤΑ ΠΟΛΥΧΡΟΜΑ ΑΣΤΕΡΙΑ" κι εξερευνούμε μια φάρμα: "Τα πολύχρωμα αστέρια’" ακούγοντας τη λέξη "άνοιξη" ονειρεύτηκαν γενικά ένα καταπράσινο τοπίο και αυτό τους οδήγησε να γράψουν την ιστορία μιας φάρμας που περιγράφει το ρόλο που διαδραματίζει το κάθε ζώο που ζει σε αυτή. Ανακαλύπτοντας τα διαφορετικά μονοπάτια, μουσική, χορός, παραμύθι και θέατρο, έχουνε φτάσει στο τελευταίο στάδιο και προετοιμάζουν μια θεατρική παράσταση χρησιμοποιώντας τους διαλόγους της ιστορίας αυτής, τα μουσικά όργανα που έχουνε φτιάξη με τα χέρια τους και το τραγούδι που έχουνε γράψει.

Είμαστε "ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ" και φτιάχνουμε κούκλες για κουκλοθέατρο: Σαν "πολύχρωμοι καλλιτέχνες" που είμαστε έχουμε σαν στόχο ένα θεατρικό με κούκλες, έτσι τα βήματα που κάνουμε έχουν σαν στόχο το να μπορέσουμε να παίξουμε ένα θεατρικό βασισμένο στη πορεία της ομάδας μας. Οι χαρακτήρες είναι διαπολιτισμικοί και οι διάλογοι μας είναι φανταστικοί. Όσο για την εξέλιξη του θεατρικού μας δεν το αποκαλύπτουμε τώρα, γιατί αλλιώς θα χάναμε την καλλιτεχνική μας χροιά.

Είμαστε "ΟΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΛΙΒΕΛΟΥΛΕΣ" και δημιουργούμε το όνειρο της κάμπιας :“Tο όνειρο της κάμπιας” είναι ο τίτλος του παραμυθιού που δημιούργησε η ομάδα των κοριτσιών δημοτικού. Το concept της κάμπιας που μεταμορφώνεται σε πεταλούδα είναι το κεντρικό μας θέμα και οι περισσότερες δραστηριότητες μας έχουν σχεδιαστεί γύρω από αυτήν την θεματική. Τους χαρακτήρες και την ιστορία του παραμυθιού τα έχουμε πλάσει με πλαστελίνη και η ιστορία έχει φωτογραφηθεί καρέ-καρέ.. Σχεδιάζουμε να ηχογραφήσουμε τα παιδιά να διηγούνται το παραμύθι τους και να παρουσιάσουμε σε μορφή βίντεο τον συνδυασμό διήγηση παραμυθιού και φωτογραφίες των χαρακτήρων του παραμυθιού από πλαστελίνη.

Εμείς κατασκευάζουμε την πόλη των ονείρων - the town of dreams: “H πόλη των ονείρων” είναι η μακέτα μια φανταστικής πόλης που κατασκευάζει η συγκεκριμένη ομάδα εφήβων. Ήταν μια δική τους ιδέα , την οποία δουλεύουν με ενθουσιασμό και ομαδικότητα καθώς τους αρέσουν πολύ οι κατασκευές. Στην τελευταία συνάντηση στήσαμε την πόλη, την φωτογραφίσαμε, βγάλαμε βιντεάκια και αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε την πόλη των ονείρων με βίντεο . Είχαμε ασχοληθεί με την εκμάθηση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και βίντεο σε αρκετές προηγούμενες συναντήσεις. Μια νέα ιδέα που προτάθηκε είναι στην επόμενη συνάντηση δυο από τους εφήβους που παίζουν κιθάρα να προσπαθήσουν, και με την βοήθεια όλης της ομάδας φυσικά, να δημιουργήσουν την μουσική και το τραγούδι της πόλης. Εν τω μεταξύ, η ομάδα εφήβων Λυκείου αναζητά τη δική της μετάβαση!

Είμαστε "ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ" και λέμε: "Καλως ήρθες άνοιξη!" Ονειρευόμαστε τα “θέλω” μας που κάθε φορά είναι διαφορετικά. Δημιουργούμε, κατασκευάζουμε και αποτυπώνουμε την Άνοιξη σε μακέτα. Φανταζόμαστε σκηνικά και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες τους!

DENprwtovroxia_ph

...όμορφο να έχεις καλά, και κυρίως καινούργια, καλοκαιρινά βιώματα να μοιραστείς με τους γονείς σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου! Ακόμα πιο όμορφο να έχουν ζητήσει οι δικοί σου να πάρουν μια γεύση απ' τις δημιουργίες που γέμισαν τις μέρες σου και σε χαροποίησαν. Το αίτημα των γονιών "να μοιραστούν την ευτυχία των παιδιών τους" είναι ο σπόρος που γέννησε την ιδέα να δημιουργήσουμε - εμψυχωτές & νέοι παρέα - μια έκθεση και μια ξενάγηση στο νέο σπίτι των ΔΕΝ - τα ΚΕΣΠΕΜ!

Μια δράση "γέφυρα" - τι; πώς; γιατί;

Τον Σεπτέμβριο 2011 σχεδιάστηκε δράση με σκοπό να ενθαρρύνει νέους (παιδιά, προέφηβους, έφηβους, νέους ενήλικες) και γονείς να γνωρίσουν τη δράση των ΔΕΝ από κοντά, και να συμβάλλει στη διαμόρφωση των πρώτων ομάδων νέων. Γι αυτό το σκοπό, προγραμματίστηκαν, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν συναντήσεις με επιμέρους ομάδες νέων που συμμετείχαν στη θερινή δράση στο Νέστο στον τόπο κατοικίας τους (Πάχνη/Μελίβοια, Ξάνθη, Τοξότες, Φίλια, Άκαρπο, Κομοτηνή) για την προετοιμασία και διευκόλυνση της ενεργής συμμετοχής των νέων στη δράση “Καλωσορίζοντας τα πρωτοβρόχια”. Με στόχο να γεφυρώσουμε τα θερινά ΔΕΝ με τον νέο κύκλο της δράσης κατά τη νέα σχολική χρονιά, υλοποιήσαμε δύο εκδηλώσεις στα ΚΕΣΠΕΜ, προσκαλώντας γονείς, νέους και την ευρύτερη κοινότητα να γνωρίσουν το χώρο των ΚΕΣΠΕΜ και τη δράση των ΔΕΝ. Οι δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 2/10 στο ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής, και την Παρασκευή- Κυριακή 7-9/10 στο ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης.

Για την οργάνωση της εκδήλωσης, ακολουθήσαμε την κεντρική ιδέα του "τραίνου των ΔΕΝ" που αναπτύχθηκε στη θερινή δράση - με σταθμάρχες /ξεναγούς τους ίδιους τους νέους, και βαγόνια/σταθμούς τις διάφορες δημιουργίες και το φωτογραφικό υλικό. Οι χώροι των ΚΕΣΕΠΜ λειτούργησαν ως 'εκθεσιακοί χώροι' για το υλικό - το οποίο χωρίστηκε σε ενότητες (παραμύθια, κατασκευές, φωτογραφίες, δραστηριότητες παιχνιδιού γύρω από υλικό) - και χώροι όπου γονείς και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να βρεθούν με την ομάδα εμψυχωτών των ΔΕΝ για να συζητήσουν. Σε κάθε 'εκθεσιακό χώρο' υπήρχαν εμψυχωτές και μέλη των ομάδων νέων οι οποίοι ξενάγησαν γονείς και φίλους, μιλώντας για τα βιώματά τους.

Σημαντικό μέρος της δράσης υπήρξε κι η από κοντά επαφή με τους γονείς των νέων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους σκοπούς της δράσης των ΔΕΝ, και να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής των παιδιών τους σε διαπολιτισμικές ομάδες νέων που θα λειτουργήσουν στα ΚΕΣΠΕΜ. Συνολικά στις τέσσερις ημέρες, η δράση αυτή φιλοξένησε 211 επισκέπτες στα ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής και Ξάνθης. Την Δευτέρα 11/10/2011 ολοκληρώσαμε τη δράση γεφυρώματος των Θερινών ΔΕΝ με το νέο κύκλο, με μια αποτίμηση της δράσης “Καλωσορίζοντας τα πρωτοβρόχια” - όπου είχαμε την ευκαιρία να συνθέσουμε τόσο τη ματιά της ομάδας εμψυχωτών
όσο και των γονιών και επισκεπτών μέσα απ' τις εντυπώσεις που μοιράστηκαν μαζί μας και διατύπωσαν στο βιβλίο επισκεπτών.

“ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ”: ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΚΕΣΠΕΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ & ΞΑΝΘΗΣ
...ματιές αποτίμησης της δράσης...
σχόλια στο βιβλίο εντυπώσεων από γονείς & επισκέπτες

 • Σαν πρώτη εντύπωση: Έπαθα σοκ. Περίμενα κάτι πολύ απλό και είδα πολλά πολύχρωμα δωμάτια με τις δημιουργίες των βλασταριών μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Με κάνατε κι ένιωσα ακόμα πιο υπερήφανη για τα παιδιά μου. Πάντα μαζί σας. Με εκτίμηση.
 • Οι δραστηριότητες που κάνετε έχουνε προσδιορισθεί για τα παιδιά. Έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να δώσω τα θερμά συγχαρητήρια μου και στους δασκάλους αλλά και στα παιδιά. Ελπίζω να συνεχίσουν.
 • Εκπληκτική δουλειά των παιδιών και των ενηλίκων που ασχολήθηκαν και μαθαίνουν στα παιδιά πώς να δημιουργούν και να λειτουργούν σαν ομάδα. Μπράβο σας!

“ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ”: ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΚΕΣΠΕΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ & ΞΑΝΘΗΣ
...ματιές αποτίμησης της δράσης...
ατομικές ματιές μελών του δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανατροφοδότηση που δίνουμε ο ένας στον άλλον ως συνεργάτες των ΔΕΝ για κάθε project που ολοκληρώνουμε – ως μέρος της φάσης αποτίμησης της πορείας τις δράσης μας. Έχουμε αναπτύξει ένα εργαλείο που ενθαρρύνει τον καθένα μας να αποτυπώσει “τη ματιά του” – όπως την ονομάζουμε, με ανοιχτές φράσεις που συμπληρώνουμε. Η κουβέντα που ακολουθεί βασίζεται πάνω στις ατομικές ματιές και χτίζει πολλαπλές αφηγήσεις, συνθέτοντας την οπτική όλων.

ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ:

 • Το project ως γεφύρωμα (καλοκαίρι/χειμένωας) ήταν καλό για...
 • Ένιωσα...όταν...
 • Αυτό που αντιλήφθηκα ήταν...
 • Αυτό που μου άρεσε στη μεταξύ μας σχέση ήταν ότι...
 • Δυσκολεύτηκα να...
 • Μας έκανε καλό στο...
 • Καταφέραμε να...
 • Είδαμε ότι...
 • Μου έκανε εντύπωση...
 • Για τη φάση που ανοίγουμε στα ΔΕΝ τώρα, μας ενθάρρυνε να...