DENexelixi2014-2015Το βασικό ερώτημα που απασχόλησε το δίκτυο συνεργατών των ΔΕΝ κατά τη δράση διερεύνησης αναγκών (έρευνα πεδίου) και σχεδιασμού του νέου κύκλου των δράσεων των ΔΕΝ 2014-2015 ήταν διττό:

Πώς στοχεύουμε να ανοίξουμε την ήδη εδραιωμένη δράση στον κάθε τομέα/άξονα της δράσης;

Πώς διευρύνουμε τους ορίζοντες του ΔΕΝ -εξελίσσουμε τη δράση στο σύνολό της- με τον προτεινόμενο σχεδιασμό του κάθε τομέα/άξονα της δράσης;

Ο σχεδιασμός του νέου κύκλου -βασιζόμενος στη διερεύνηση αναγκών όπου συμμετείχαν συνολικά 190 άτομα (97 νέοι και 93 γονείς) ανέδειξε τέσσερις τομείς/άξονες με ξεχωριστούς αλλά αλληλένδετους στόχους:

(α) άξονας δράσης παιδιών & γονέων

(β) άξονας δράσης εφήβων γυμνασίου και Α λυκείου

(γ) άξονας δράσης φοιτητών-νέων ενηλίκων & εφήβων Β-Γ λυκείου

(δ) άξονας δράσης με κοινότητες

(α) παιδιά και γονείς στα κεντρικά ΚΕΣΠΕΜ (Ξάνθης & Κομοτηνής)

 

Με τις διαφορετικές ομάδες παιδιών, στόχος μας είναι να δουλέψουμε κοινά πρότζεκτ με ίδιες θεματικές, με απώτερο σκοπό την συνένωση των ομάδων μεταξύ τους (π.χ. κοινή δραστηριότητα). Στόχος επίσης είναι η μέγιστη δυνατή διαπολιτισμικότητα των ομάδων. Διευρύνουμε τους ορίζοντες του ΔΕΝ προσπαθώντας πολύ περισσότερο να ενισχύσουμε την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων παιδιών.

Δίνοντας στους γονείς την ευκαιρία να βιώσουν τη μεθοδολογία κοινωνικό-πολιτισμικής εμψύχωσης που αναπτύσσουμε στα ΔΕΝ, στόχος μας είναι να αναζητήσουμε από κοινού τρόπους καλύτερης επικοινωνίας με τα παιδιά τους μέσα από την προσωπική εξέλιξη. Δημιουργούμε μία σταθερή σχέση με τους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στις ομάδες στην Ξάνθη και την Κομοτηνή. Διευρύνουμε τους ορίζοντες του ΔΕΝ αναπτύσσοντας διάλογο γύρω από την διαπολιτισμική συνύπαρξη και το ρόλο του “γονέα - εμψυχωτή”.

 

(β) έφηβοι Γυμνασίου και Α Λυκείου στο κεντρικό ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης

 

Η δράση αφορά τη συγκεκριμένη ομάδα εφήβων Γυμνασίου και Α Λυκείου στο ΔΕΝ Ξάνθης που διαμορφώνεται κι εξελίσσεται από το 2011 μέσα από πολλαπλές χειμερινές και θερινές δράσεις. Η ομάδα αποτελείται από έναν σταθερό πυρήνα εφήβων και ενσωματώνει νέους εφήβους καθώς η ίδια η ομάδα ανοίγει να συμπεριλάβει νέες συμμετοχές. Η εξέλιξη της δράσης έχει διττό σκοπό. Αφενός να κρατήσουμε ως βάση αυτό που πήγε καλά και αφετέρου να το εξελίξουμε, λαμβάνοντας υπόψιν και τα όσα οι νέοι θα μας προτείνουν για άνοιγμα στο κοινωνικό πεδίο. Έχοντας ιδέες, και φέτος σκοπεύουμε να προτείνουμε αλλά και να συνδιαμορφώσουμε τη δράση. Χρησιμοποιώντας ως κίνητρο θέματα που αρέσουν στους νέους και τους ευαισθητοποιούν, θα οργανώσουμε πρότζεκτ δίνοντας έμφαση σε συνεργασίες και σε μεγαλύτερη έκθεση, γνωστοποιώντας έτσι την παρουσία μας στο ευρύ κοινό.

 

(γ) φοιτητές και νέοι ενήλικες – έφηβοι Β-Γ Λυκείου

 

Η εξέλιξη της δράσης με φοιτητές και νέους ενήλικες έχει σκοπό να ενθαρρύνει τη διαμόρφωση προτάσεων πρότζεκτ από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω συναντήσεων, συζητήσεων, κι επαφής μεταξύ διαφορετικών νέων.

Η δράση με εφήβους Β-Γ Λυκείου θα αξιοποιήσει την τέχνη ως εργαλείο κοινωνικό-πολιτισμικής εμψύχωσης (π.χ. την τεχνική του στένσιλ/γκράφιτι). Οι νέοι θα εκφράσουν συναισθήματα, θα μοιραστούν εμπειρίες, προσδοκίες και προβληματισμούς σε σχέση με την μετάβαση από το λύκειο στο πανεπιστήμιο, από την ανήλικη στην ενήλικη ζωή. Η δράση θα απευθυνθεί σε ευρύ φάσμα εφήβων Β-Γ Λυκείου, σε συνεργασία με τα ΚΕΣΠΕΜ.

Διευρύνοντας τους ορίζοντες των ΔΕΝ, θα “γεφυρώσουμε” έφηβους και φοιτητές από διάφορα σημεία της Θράκης εμπλέκοντας τους φοιτητές ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών πρότζεκτ. Σε συνεργασία με το ΑΠΘ θα διοργανώσουμε υποδοχή των μαθητών λυκείου μέσα στο πανεπιστήμιο από την ομάδα φοιτητών Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στις δράσεις των ΔΕΝ 2013-2014.

 

(δ) κοινότητα

 

Σχολική κοινότητα (εξέλιξη κοινής δράσης ΔΕΝ-Σχολής Χιλλ στην Αθήνα)

Εξελίσσοντας την συνδιαμόρφωση της κοινής δράσης ΔΕΝ-Σχολής Χιλλ που ξεκίνησε τον Μάρτιο 2014, εστιάζουμε στο χτίσιμο συνθηκών που ενθαρρύνουν την ουσιαστική ανταλλαγή νέων διαφορετικών κοινωνικό-πολιτισμικών πλαισίων, σε συνεργασία με μια σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς). Σκοπός είναι να αξιοποιήσουμε τη συνθήκη του ΠΕΜ ως ευκαιρία ανάπτυξης θεσμικής συνεργασίας (ΔΕΝ-Σχολή Χιλλ), και να διευρύνουμε τους ορίζοντες της δράσης των ΔΕΝ δράση γεωγραφικά (Θράκη-Αθήνα) καθώς και τη διαπολιτισμική συνύπαρξη μεταξύ νέους και ενήλικες.

Περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ (Οργάνη, Σάπες, Ίασμος, Σέλερο, Δροσερό, Εχίνος, Εύλαλο):

Θεωρούμε ότι το κάθε περιφερειακό ΚΕΣΠΕΜ λειτουργεί ως ένα κύτταρο της τοπικής κοινωνίας που το πλαισιώνει - με μέλη το διοικητικό του προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς του, τους μαθητές και τους γονείς τους. Πολλοί νέοι των περιφερειακών ΚΕΣΠΕΜ έχουν συμμετάσχει από το 2011 σε θερινή δράση των ΔΕΝ, ή σε μερικές περιπτώσεις σε χειμερινή δράση, όπως στον Ίασμο και στο Σέλερο.

Σκοπός μας φέτος είναι η ενεργή συμμετοχή της δράσης των ΔΕΝ στο θεσμικό πλαίσιο που την φιλοξενεί (ΚΕΣΠΕΜ) μέσω της ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των μελών των επιμέρους κοινοτήτων των ΚΕΣΠΕΜ. Διευρύνουμε τη δράση των ΔΕΝ, αξιοποιώντας τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μία σειρά από μικρής διάρκειας δράσεις σε όλο το φάσμα των περιφερειακών ΚΕΣΠΕΜ των Ν. Ξάνθης και Ροδόπης, σε συνεργασία με τις επιμέρους κοινότητες των ΚΕΣΠΕΜ (διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς).

Τοπικές κοινότητες στους Δήμους Ν. Ξάνθης & Ροδόπης:

Στόχος είναι να χτίσουμε σχέση με δομές τοπικής αυτοδιοίκησης και δράση κοινωνικό-πολιτισμικής εμψύχωσης στις τοπικές κοινωνίες σε συνεργασία με την κάθε δομή τοπικής αυτοδιοίκησης που το επιθυμεί. Διευρύνοντας τη δράση των ΔΕΝ, συνδεόμαστε με διαφορετικές τοπικές κοινωνίες εισάγοντας την μεθοδολογία της κοινωνικό-πολιτισμικής εμψύχωσης σε θεσμικό επίπεδο. Σκοπός είναι να “φυτέψουμε σπόρους της δράσης των ΔΕΝ” στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο όπου ανήκει το ΠΕΜ, καθώς γνωστοποιούμε και ανοίγουμε τη δράση προς έναν ευρύτερο κοινωνικό κύκλο. Να συνδέσουμε ΠΕΜ και τοπικές κοινωνίες μέσω μιας δράσης εμψύχωσης νέων.

Τοπικές κοινότητες (συνεργασία με συλλόγους)

Στόχος είναι να απαντήσουμε συγκεκριμένα αιτήματα για δράση με παιδιά και γονείς από συλλόγους σε τοπικές κοινωνίες όπου έχουμε χτίσει μια πολύχρονη σχέση μέσω συνεργασίας σε δράσεις (όπως τον Σύλλογο Γυναικών Φιλίων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλάνης). Σκοπός είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και να εξελίσσουμε το πάρε-δώσε μεταξύ ΔΕΝ και τοπικές κοινωνίες στις οποίες έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με γονείς και νέους, καθώς και να ενθαρρύνουμε μέλη του δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ να προσφέρουν την εμπειρία που έχουν αποκτήσει στην κοινωνικό-πολιτισμική εμψύχωση στον τόπο τους, ως μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Τοπικοί φορείς (διάφοροι)

Ένας απ' τους ευρύτερους στόχους των ΔΕΝ είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε νέους και τις οικογένειές τους την ισότιμη και ενεργή ένταξη στο κοινωνικό τους περιβάλλον, αποθαρρύνοντας έτσι το βίωμα του αποκλεισμού. Με βάση αυτόν τον στόχο -και διευρύνοντας τη δράση των ΔΕΝ- θα ερευνήσουμε πιθανούς “κοινωνικούς-θεσμικούς χώρους” στο ευρύτερο πεδίο όπου μπορεί να αναπτυχθεί γόνιμη συνεργασία.