Από το 2007 που δημιουργήθηκαν περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ, τα ΔΕΝ ανέπτυξαν δράση με νέους στα κατά τόπους ΚΕΣΠΕΜ (Ν. Ροδόπης: Οργάνη, Σάπες, Ίασμο / Ν. Ξάνθης: Εχίνο, Γλαύκη, Σμίνθη) ενώ πολλοί μαθητές των περιφερειακών ΚΕΣΠΕΜ συμμετείχαν από το 2011 σε θερινή δράση των ΔΕΝ (Ν. Ροδόπης: Σάπες, Ίασμο / Ν. Ξάνθης: Εχίνο, Σέλερο, Εύλαλο, Δροσερό). Ως μέρος της μεθοδολογίας της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης που αναπτύσσουμε στα ΔΕΝ, αντιλαμβανόμαστε το κάθε περιφερειακό ΚΕΣΠΕΜ ως ένα κύτταρο της τοπικής κοινωνίας που το πλαισιώνει - με μέλη το διοικητικό του προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους.

Η συγκεκριμένη δράση ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή της δράσης των ΔΕΝ στο θεσμικό πλαίσιο που την φιλοξενεί (ΚΕΣΠΕΜ) μέσω της ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των μελών των επιμέρους κοινοτήτων των ΚΕΣΠΕΜ. Διευρύνουμε τη δράση των ΔΕΝ, αξιοποιώντας τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μία σειρά από μικρής διάρκειας δράσεις σε όλο το φάσμα των περιφερειακών ΚΕΣΠΕΜ των Ν. Ξάνθης και Ροδόπης, σε συνεργασία με τις επιμέρους κοινότητες των ΚΕΣΠΕΜ (διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς).

Ο κύκλος δράσης σε κάθε επιμέρους ΚΕΣΠΕΜ ακολουθεί τις τέσσερις διαφορετικές φάσεις τις μεθοδολογίας που αναπτύσσει η δράση των ΔΕΝ (οραματισμός - σχεδιασμός - υλοποίηση – αποτίμηση) ενώ σε κάθε του βήμα συνδιαμορφώνεται σε συνεργασία με τα μέλη της συγκεκριμένης “κοινότητας ΚΕΣΠΕΜ”. Η πολυεπίπεδη συνέργεια που αναπτύσσεται συμπεριλαμβάνει:

(α) τη συνεργασία των μελών του κυττάρου συντονισμού της δράσης (Σεβάλ Οσμάν Ογλού, Μάκης Σπυριδόπουλος, Χριστίνα Τσιμούδη) με τις υπεύθυνες των ΚΕΣΠΕΜ Ν. Ξάνθης και Ροδόπης (Χαρά Καραβία, Μαρία Κωνσταντινίδου) για τους γενικότερους στόχους και τη μεθοδολογία της δράσης,

(β) τη συνεργασία των μελών του δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ με μέλη των επιμέρους κοινοτήτων (διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς) για την έρευνα πεδίου σε κάθε τόπο,

(γ) τη συνεργασία των μελών του δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης εμψύχωσης, και την αξιοποίηση εθελοντικής συμμετοχής μελών του διευρυμένου δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ (πρώην συνεργάτες των ΔΕΝ, εμψυχωτές, νέους ενήλικες-φοιτητές, εξωτερικούς συνεργάτες),

(δ) την αξιοποίηση “πολλαπλών αφηγήσεων” -σύνθεση των διαφορετικών ματιών όλων όσων συμμετείχαν στον κύκλο της δράσης- για την καταγραφή, αποτίμηση και αξιολόγηση της δράσης.

DENvanD2Ενώ διαφοροποιείται στο σχεδιασμό της για κάθε επιμέρους ΚΕΣΠΕΜ, η δράση διέπεται από ένα νήμα που εκφράζεται από τον τίτλο της: “Τέσσερα δέλτα περιφέρονται και ΔΕΝ-ο-εμπειρίες μεταφέρονται” - όπου θα τέσσερα δέλτα είναι: διαπολιτισμικότητα, διαφορετικότητα, δημιουργικότητα και διαδραστικότητα. Ως μέρος της δράσης, ένα μπαούλο -”συλλέκτης ιστοριών”- ταξιδεύει με το βαν των ΔΕΝ από τόπο σε τόπο και γίνεται ο συνδετικός κρίκος των περιφερειακών ΚΕΣΠΕΜ και των διαφορετικών κοινοτήτων.