Κάνοντας μια παύση αναστοχασμού, αναρωτηθήκαμε, αφουγκραστήκαμε, μοιραστήκαμε, κι έτσι συνειδητοποιήσαμε ότι με τη νέα μορφή ΔΕΝ+τοπ(ι)ων *:

... αφηγούμαστε με εικόνα ...

2012_12_03_DENsyn1
2012_12_03_DENsyn2
2012_12_03_DENsyn3
2012_12_03_DENsyn4
1/4 
start stop bwd fwd

... αφηγιούμαστε με λόγια ...

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ (ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ) νέους εξωτερικούς συνεργάτες καθώς τους καλούμε στο χώρο μας. Ανακαλύπτουμε πώς να δουλεύουμε σε μεγαλύτερες συνθέσεις. Πώς να δουλεύουμε σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (τοπίο). Ανακαλύπτουμε διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Ότι ακολουθούμε πιο δομημένα βήματα. Ανακαλύπτουμε διαφορετικές μορφές σύνθεσης εμψυχωτών. Τις διαφορετικές ανάγκες των νεών ανά τόπο. Ανακαλύπτουμε ως θετικό στοιχείο ότι σχεδιαστικά μας διευκολύνει και ως αρνητικό στοιχείο είναι οι συνεχής αλλαγές που δεν μας δίνουν την ευκαιρία και το χρόνο για γερές βάσεις.

ΦΧΑΡΙΣΤΙΟΜΑΣΤΕ τις ώρες που περνάμε με τους νέους και τις νέες. Το κλίμα συνεργασίας που υπάρχει. Την συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας. Την ενέργεια που έχουν οι ομάδες μας. Φχαριστιόμαστε τον νέο τρόπο επικοινωνίας του δικτύου συνεργατών που είναι περισσότερο ποιοτικός. Τη συνεργασία, την επαφή, τη σχέση, τη συνεννόηση μεταξύ μας. Φχαριστιόμαστε τη θέληση και την προσπάθεια των νέων. Την επαφή με τα παιδιά. Ότι βλέπουμε το χαμόγελο τους, ότι παίρνουμε, ότι τους δίνουμε.

ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΣΤΕ στο να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα που κάθε φορά αλλάζουν. Αναδιοργάνωση. Ανοιχτό εργαστήρι. Δυσκολευόμαστε που πρέπει να δουλεύουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Να προλάβουμε το χρόνο που τρέχει πιο γρήγορα από εμάς. Τη συνεχή αναδιοργάνωση ανάλογα με τις ανάγκες. Δυσκολευόμαστε στη μετακίνηση. Στη συνεννόηση λόγω των διαφορετικών απόψεων.

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ να προστατεύουμε το πλαίσιο που έχουμε σχεδιάσει. Να δουλεύουμε το ίδιο αντικείμενο σε διαφορετικές συνθέσεις. Μαθαίνουμε τον τρόπο δουλειάς νέων συνεργατών. Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε την πίεση. Να προσαρμοζόμαστε στο χρόνο. Και δοκιμαζόμαστε στη νέα μορφή του Δ.Ε.Ν. Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε. Να συνεργαζόμαστε με κάποιον (και) από απόσταση.

........................

* ΔΕΝ+τοπ(ι)ων > ονομάζεται η ομάδα συνεργατών των ΔΕΝ (ΔΕΝ+) στις επιμέρους συνθέσεις που εμψυχώνουν τα διαφορετικά εργαστήρια (ΔΕΝτοπία) στους διαφορετικούς τόπους (ΔΕΝτόποι) όπου κατοικούν οι νέοι και οι νέες / μέλη των ΔΕΝ.