~~~ το ~ νήμα ~ που ~ ενώνει ~~~

Για τον νέο κύκλο των ΔΕΝ, Οκτώβριος 2012 – Απρίλιος 2013, διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο που ονομάσαμε “ΔΕΝτοπία”. Τέσσερα ξεχωριστά εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης και συνύπαρξης. Συνολικά, 141 νέοι – 43 παιδιά, 73 προέφηβοι και 25 έφηβοι κατοίκησαν σ' αυτά τα νέα ΔΕΝτοπία. Οι εμψυχωτές-ξεναγοί των τοπίων αφηγούνται την ιστορία των διαφορετικών “τόπων” κάθε “τοπίου”. Ανάμεσα στις ξεχωριστές αφηγήσεις, αναδύεται ένα νήμα που ενώνει τα βιώματα νέων και εμψυχωτών. Το αναζητήσαμε κάνοντας την αποτίμηση του κύκλου και το αποτυπώσαμε σε εικόνες.

2013_05_13_nima1_pxt
2013_05_13_nima2_denpaiz
2013_05_13_nima3_fwtsyn
2013_05_13_nima4_densteki
2013_05_13_nima5_topia
1/5 
start stop bwd fwd

ΤΟΠΙΑ κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης: πολλαπλές αφηγήσεις των συνεργατών των ΔΕΝ