Ματιές των μελών του δικτύου συνεργατών των Θερινών ΔΕΝ 2013

th13 01 070811toixos... το καλοκαίρι του 2011, στον τοίχο του παλιού σχολείου αποτυπώνεται "κοινός τόπος" σ' ένα τρένο με μηχανή το ΔΕΝ και βαγόνια που μας ταξιδεύει προς το μέλλον. Αναδύεται στο βαγόνι του μέλλοντος ένας ήλιος-σπείρα.

th13 02 reso... στο ποτάμι όπου κατασκηνώνουν νέοι ΔΕΝήλικες, έμπειροι στους ΔΕΝτ(ρ)όπους από έφηβοι και στον κοινό τόπο που δημιουργούν ανάμεσά τους, αναδύεται μία σπείρα με μικρές φλόγες.

... άραγε, αν φωτίσει κανείς τη διεργασία της εξέλιξης, σαν μια σπείρα με άνοιγμα προς τα μέσα αλλά και άνοιγμα προς τα έξω, ποιες κρυμμένες αλήθειες μπορεί ν' ανακαλύψει;


... η συνέχεια εδώ > Ακολουθώντας τη ροή: αναζητώντας το νήμα που ενώνει

- Άννη Βασιλείου, Επιστημονική Υπεύθυνη δράσης ΔΕΝ