Κάνοντας μια παύση αναστοχασμού, αναρωτηθήκαμε, αφουγκραστήκαμε, μοιραστήκαμε, κι έτσι συνειδητοποιήσαμε ότι με τη νέα μορφή ΔΕΝ+τοπ(ι)ων *:

... αφηγούμαστε με εικόνα ...

2013-12-23a
2013-12-23b
2013-12-23c
1/3 
start stop bwd fwd

... αφηγιούμαστε με λόγια ...

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ (ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ) νέα τοπία αλλά και τη συμπλοκότητα και τις απαιτήσεις που έχει να μετακινείτε το εργαστήρι από τόπο σε τόπο. Ανακαλύπτουμε τη λειτουργικότητα και την πρακτικότητα της ευελιξίας. Ότι με καλή συνεργασία, υπομονή και στοχευμένη προσπάθεια μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου.

ΦΧΑΡΙΣΤΙΟΜΑΣΤΕ τα ταξίδια και τις αλλαγές των παραστάσεων όταν συνδυάζονται με τη συνεργασία μας και τη διαφορετικότητα του κάθε τόπου και της κάθε κουλτούρας. Χαιρόμαστε το νέο τρόπο συνύπαρξης των ομάδων και το προχώρημα τους. Ευχαριστιόμαστε να δουλεύουμε παρέα, να μοιραζόμαστε με τα παιδιά και με τους γονείς τους. Να ανοίγουμε νέους δρόμους στο τοπίο μας.

ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΣΤΕ να διαχειριστούμε την πολυπλοκότητα που δημιουργείται στη δράση στο πεδίο – πρόκληση να πετύχουμε τη σωστή συνύπαρξη με το σύνολο των δράσεων του προγράμματος αλλά και τους συνδέσμους μας σε κάθε τόπο. Δυσκολευόμαστε να βρούμε κοινό διαθέσιμο χρόνο για τις συναντήσεις νέων με το πολύπλοκο πρόγραμμα του καθενός, αλλά και με το μεγάλο αριθμό μελών κάποιων ομάδων. Σε άλλα σημεία της δράσης μας δεν αντιμετωπίζουμε κάποια δυσκολία προς το παρόν.

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ μέσα στην εξέλιξη της δράσης, πώς “το απλό γίνεται δύσκολο και το δύσκολο απλό”. Μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε συνεχώς στα καινούργια δεδομένα και σε ανατροπές. Ναι! Μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε.

........................

* ΔΕΝ+τοπ(ι)ων > ονομάζεται η ομάδα συνεργατών των ΔΕΝ (ΔΕΝ+) στις επιμέρους συνθέσεις που εμψυχώνουν τα διαφορετικά εργαστήρια (ΔΕΝτοπία) στους διαφορετικούς τόπους (ΔΕΝτόποι) όπου κατοικούν οι νέοι και οι νέες / μέλη των ΔΕΝ.