Η αποτίμηση της φετινής θερινής δράσης των ΔΕΝ ακολούθησε την μεθοδολογία των “πολλαπλών αφηγήσεων” που αναπτύσσει και εξελίσσει η δράση ως μεθοδολογικό εργαλείο αξιολόγησης.

Αρχικά, ενθαρρύνει τα μέλη της ομάδας συνεργατών της δράσης να αφομοιώσουν αρχικά τα βιώματα τους και να εκφράσουν τη δική τους οπτική. Να δημιουργήσουν τη δική τους ματιά.

Στη συνέχεια, σε μικρότερες συνθέσεις, οι εμψυχωτές έχουν την ευκαιρία να φέρουν τις ατομικές ματιές τους σε συνδιαλλαγή μεταξύ τους - αναπτύσσοντας έναν γόνιμο διάλογο. Αξιοποιώντας διαφορετικά εκφραστικά εργαλεία, η κάθε επιμέρους σύνεση συνθέτει τη ματιά της σε ένα μοναδικό δημιουργικό έργο.

Ολοκληρώνουμε την αποτίμηση καθώς μοιραζόμαστε τα επιμέρους έργα σε ολομέλεια όπου ενθαρρύνεται μια διεργασία αναστοχασμού μεταξύ των μελών του δικτύου συνεργατών της δράσης.

... ταξιδέψετε μαζί μας στις πολλαπλές αφηγήσεις των Θερινών ΔΕΝ 2015: ακολουθήστε τη ροή μαζί μας, μέσα απ' τη ματιά του ΔΕΝ+Θερινών ΔΕΝ 2015 και τη ματιά της υπεύθυνης της δράσης των ΔΕΝ ...

th15densynmatia

th15avmatia 01

th15avmatia_01
th15avmatia_02
th15avmatia_03
th15avmatia_04
th15avmatia_05
th15avmatia_06
th15avmatia_07
th15avmatia_08
th15avmatia_09
th15avmatia_10
th15avmatia_11
th15avmatia_12
th15avmatia_13
th15avmatia_14
01/14 
start stop bwd fwd

soundbuttonΑΦΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάθε εικόνα συνοδεύεται από ένα αρχείο ήχου (αφήγηση). Για να ακούσετε την αφήγηση, επιλέξτε τον από κάτω σύνδεσμο (link) που αντιστοιχεί στον αριθμό της εικόνας (1-14). Η πλοήγηση μεταξύ των εικόνων (μπρος/πίσω) γίνεται με τα κουμπιά << και >>.