κηπουρός: αυτός που έχει ως επάγγελμα την καλλιέργεια και την περιποίηση των κήπων.

Ένας κήπος είναι και το ΔΕΝ, αλλά και κάθε ομάδα, ένα περιβόλι οι σχέσεις που υφαίνουμε μεταξύ μας, ένας μπαξές το κάθε συλλογικό δημιουργικό έργο μιας ομάδας. Ομάδα παιδιών στα ΔΕΝ (ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης) υιοθέτησε το όνομα "Οι κηπουροί" για τον εαυτό της...

OMX4kipouroi